Anne-Stine Johnsbråten


Attending with:

Lecture: Saturday 6th of May at 10.30-11.30
Exhibition: "Eastside/Westside"
(Exhibited in "The Photo Studio", Nordic Light-house)

 buy festival pass
 buy single ticket


Anne-Stine Johnsbråten is a documentary photographer living in Oslo. She works with longer projects that deal with topics such as gender, identity and discrimination, and she has exhibited several works at home and abroad. Among her recent works are the project Volla vs Keeg – young in Oslo, where she follows a girl gang from the east side and one from the west side of Oslo oer a long period, and the project Women in Japan, which is about the woman's situation in today's Japan. In 2015 she was mentioned by TIME Magazine as one of eight Norwegian photographers you must follow.

(Norsk tekst:) Anne-Stine Johnsbråten er en dokumentarfotograf bosatt i Oslo. Hun jobber med lengre prosjekter som omhandler temaer som kjønn, identitet og diskriminering og har stilt ut flere av sine arbeider i inn- og utland. Blant hennes seneste arbeider er prosjektet Volla vs Keeg – ung i Oslo, der hun følger en jentegjeng fra østkanten og en fra vestkanten over en lang periode, og prosjektet Women in Japan, som handler om kvinnens situasjon i dagens Japan. I 2015 ble hun omtalt av TIME Magazine som en av åtte norske fotografer du må følge.

Biografi (in norwegian)

(Biography in English further down the page.)
Anne-Stine Johnsbråten (f. 1983) fra Oslo arbeider som uavhengig dokumentarfotograf med egeninitierte, personlige prosjekter. TIME kalte henne ”en av åtte norske fotografer du må følge” i 2015. 

Hun arbeider ofte med fotoprosjekter over lang tid og interesserer seg særlig for kjønn, identitet, diskriminering, sosiale relasjoner og legger gjerne an et sosialantropologisk perspektiv i sine prosjekter. Johnsbråten har en hatt en rekke utstillinger i anerkjente gallerier i Norge, som Henie-Onstad Kunstsenter, og hun har også stilt ut flere ganger i utlandet, blant annet på Lumix Festival for Young Photojournalism, i Hannover i Tyskland, og Cortona on the Move, i Cortona i Italia. Hun har også bidratt til mange bøker og tidsskrifter, som Norsk Dokumentarfotografi i Dag, Norwegian Journal of Photography #2, BARCODE - Instant City og The Waiting for Health project. I 2012 mottok hun Fritt Ords honnørpris for sitt prosjekt om norske romá.

James Estrin i The New York Times har uttalt følgende om hennes prosjekt Volla vs Keeg – Ung i Oslo (Eastside, Westside); "Johnsbråten takes a social anthropological approach in her attractive, direct images that are without artifice and that capture the lives of her young subjects in intimate, spontaneous moments”.

Nettside: www.annestinefoto.no
Online utstilling Eastside – Westside: http://post465.wixsite.com/vollavskeeg

Biography (in english)

Anne-Stine Johnsbråten (b.1983) is an independent documentary photographer living in Oslo. TIME called her one of "eight Norwegian photographers you need to follow" in 2015. 

She combines reporting with portrait work to explore topics such as gender, identity and discrimination, and several of her long-term projects have been exhibited in renowned galleries and festivals in Norway and abroad, such as Henie-Onstad Art Center and The House of Photography in Oslo, Lumix Festival for Young Photojournalism in Hannover and Cortona on the Move, in Cortona in Italy. In 2012 she received the Tribute Prize from The Freedom of Expression Foundation in Norway for her work The Norwegian Roma.

James Estrin of The New York Times said "Johnsbråten takes a social anthropological approach in her attractive, direct images that are without artifice and that capture the lives of her young subjects in intimate, spontaneous moments”, about her project Eastside – Westside – Youth culture in Oslo published in Norwegian Journal of Photography #2.

Web page: www.annestinefoto.no
Online exhibition Eastside – Westside: http://post465.wixsite.com/eastsidewestside1

 

 

 

 

 

  Anne-Stine Johnsbråten (Photo: Emil Ryge)

  Anne-Stine Johnsbråten (Photo: Emil Ryge)

  Works by anne-stine Johnsbråten:

  ©  Anne-Stine Johnsbråten

  ©  Anne-Stine Johnsbråten

  ©  Anne-Stine Johnsbråten

  ©  Anne-Stine Johnsbråten