autumn exhibition 2017 // høstutstilling 2017

The Nordic Light Autumn Exhibition 2017 displays works from photographer Anna Adamo, Nordic Light Artist in Residence, and illustrator Ola Alnæs, part of the project "From brown paper  to gallery".  All works are for sale. The exhibition stands in our gallery until 7th of October, 2017.  

(NO) Nordic Light sin Høstutstilling 2017 viser verker av fotograf Anna Adamo (som en del av prosjektet Artist in Residence) og illustratør Ola Alnæs (som en del av prosjektet "Fra gråpapir til galleri"). Alle verker er til salgs. Utstillingen kan du se i vårt galleri frem til 7. oktober 2017. 

Works from Anna Adamo's exhibition at Nordic Light Art Gallery, Autumn Exhibition 2017. Photo: Nordic Light. 

Works from Anna Adamo's exhibition at Nordic Light Art Gallery, Autumn Exhibition 2017. Photo: Nordic Light. 

Works from Ola Alnæs' exhibition at Nordic Light Art Gallery, Autumn Exhibition 2017. Photo: Nordic Light. 

Works from Ola Alnæs' exhibition at Nordic Light Art Gallery, Autumn Exhibition 2017. Photo: Nordic Light. 

All works are for sale. Download price list (pdf). Please be aware that there is an additional art tax of 5% on artworks over NOK 2.000.

(NO) Alle verker er til salgs. Last ned prisliste (pdf). Vennligst merk at det tilkommer en kunstavgift på 5% på verker over NOK 2.000. 

 
Anna Adamo. Photo: Nordic Light.

Anna Adamo. Photo: Nordic Light.

Amanda and Skei. From the Autumn Exhibition 2017 at Nordic Light Art Gallery. Photo: Anna Adamo ©

Amanda and Skei. From the Autumn Exhibition 2017 at Nordic Light Art Gallery. Photo: Anna Adamo ©

ANNA ADAMO (NORDIC LIGHT ARTIST IN RESIDENCE)

The Italian photographer Anna Adamo has been in residence at Nordic Light for four weeks in August/September, as a part of the Artist in Residence project supported by Møre and Romsdal County.

Anna was born in 1991 in a small town near Milan, Italy. She started shooting with her brother's camera when she was very young. Eventually, she took artistic studies and became more familiar with photography, but she dropped out of school before she received her diploma. Even without a solid education, she began to beat herself up in the world of photography. In 2011, she won the first national competition in Italy established by Leica with the project "This is our youth". She was discovered by Alex Majoli from Magnum Photos, who introduced her to Cesura, a collective of photographers and photojournalists. She is still working with them, and has started building her own career.

The exhibition in Kristiansund during Nordic Light Autumn Exhibition 2017 consists of works from her stay in the region. Anna is particularly concerned with youth culture and has also been involved in environments like football and agriculture during her stay. All works are for sale, please contact us at nle (at) nle.no if you want to know more.

(NO) Den italienske fotografen Anna Adamo har siden midten av august vært i residens hos Nordic Light, som et ledd i prosjektet Artist in Residence, støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Anna ble født i 1991 i en liten by nær Milano i Italia. Hun begynte å fotografere med brorens kamera allerede som veldig ung. Etterhvert tok hun kunstneriske studier og ble mer fortrolig med fotografering, men hun droppet ut av skolen før hun fikk sitt vitnemål. Selv uten en solid utdanning i bunn begynte hun å slå seg opp innen fotograferingens verden. I 2011 vant hun den første, nasjonale, konkurransen i Italia etablert av Leica med prosjektet "This is our youth". Hun ble oppdaget av Alex Majoli fra Magnum Photos, som introduserte henne for Cesura, et kollektiv av fotografer og fotojournalister. Hun jobber og samarbeider fortsatt med dem, og har begynt å bygge sin egen karriere.

Utstillingen i Kristiansund under Høstutstillingen 2017 består av verker fra hennes arbeidsopphold i regionen. Anna er spesielt opptatt av ungdomskultur, og har også vært innom miljøer som fotball og landbruk under sitt residensopphold. Alle verker er til salgs, kontakt oss på nle (at) nle.no for spørsmål.

 
Ola Alnæs. Photo: Nordic Light. 

Ola Alnæs. Photo: Nordic Light. 

Dada - The First. From the Autumn Exhibition 2017 at Nordic Light Art Gallery. Collage by Ola Alnæs ©

Dada - The First. From the Autumn Exhibition 2017 at Nordic Light Art Gallery. Collage by Ola Alnæs ©

OLA ALNÆS (FROM BROWN PAPER TO GALLERY // FRA GRÅPAPIR TLIL GALLERI)

Ola Alnæs has studied illustration at the Norwegian College of Creative Studies in Trondheim, and has completed a bachelor degree in illustration at Curtin University in Perth, Australia. He has always had a certain interest in drawing and design, but did not try it properly before taking “Streak and Stripes” at the Ringebu Folk High School in 2010.

For this exhibition, Ola has worked with collage - cut and paste. He has collected old books, textiles and others from second hand stores or others. He has cut and torn, and collected a large library of pictures, details and typography. Then he creates new pictures by combining the different elements into something new. The collages are experimental, he explores the style in his own way and often has a rough and chaotic expression. All works are for sale, please contact us at nle (at) nle.no if you want to know more.

(NO) Ola Alnæs har studert illustrasjon ved Norges Kreative Høyskole i Trondheim, og har fullført en bachelor i illustrasjon ved Curtin University i Perth, Australia. Han har alltid hatt en viss interesse for tegning og design, men prøvde seg ikke på dette selv, før han tok linjen "Strek og striper" ved Ringebu Folkehøgskule i 2010.

Til denne utstillingen har Ola jobbet med kollasj; enkelt sagt klipp og lim. Han har samlet inn gamle bøker, tekstiler osv. fra bruktbutikker og andre som har hatt slike ting liggende. Han har klippet og revet, og samlet et stort bibliotek av bilder, detaljer og typografi. Så lager han nye bilder ved å sette sammen de ulike elementene til noe nytt. Kollasjene er eksperimentelle, han utforsker stilen på sin måte, og har ofte et grovt og kaotisk uttrykk. Alle verker er til salgs, kontakt oss på nle (at) nle.no for spørsmål.