Bacalhau da noruega

«Klippfiskkjærringer og portugisiske fadoer»
SE – HØRE – SMAKE
LOOK-LISTEN-TASTE
VEJO -AUDIÇÃO-GOSTO


Hvor og når

Kveldsarrangement: Torsdag 4. mai og fredag 5. mai, kl. 18.00–19.00 & 20.00–21.00. 
Utstilling: "Klippfiskkjærringer"

 • Både arrangementet og utstillingen er i Storgata 19,
  i 5. etasje (et plan opp fra gatenivå, det er heis.)
 • For åpningstider for utstillingen utenom arrangementet, se generell info om åpningstider.

Kjøp billett →

Dette får du:
Inngang til utstillingslokalet hvor du
- kan se fotoutstillingen «Klippfiskkjerringer»
- blir servert en forrett med klippfisk (og mulighet for å kjøpe vin som passer til)
- får oppleve portugisisk fadomusikk og danseforestilling
- høre et miniforedrag fra Nordmøre Museum

Her ligger alt til rette for en klippfisk-inspirert, og helt unik opplevelse!

Deltagere på arrangementet vil også bli tilbudt å fortsette forretten med en middag på Bryggekanten Brasserie (egne priser, kommer i tillegg).


(English information below)
Bacalhau da Noruega er et samarbeidsprosjekt mellom fotograf Odd Inge Teige fra Kristiansund og musiker Øystein Heggstad fra Molde. Det handler om å se, høre og smake! Vi vil gi gjestene våre en opplevelse av klippfisk gjennom alle sanser.

Odd Inge Teige har arbeidet lenge med sterke kvinneskikkelser som tema. Nå har han revitalisert klippfiskkjærringa til ære for kvinnene som vasket saltet og tørket torsk ved kysten. Det handler om hva vi har levd av og hva vi skal leve av i framtiden.

Øystein Heggstad har samlet portugisiske fadoer og fotografert Portugal i dag. Den portugisiske folkemusikken skal nytes til vin og klippfisk omgitt av en utstilling som setter deg i den rette stemningen.

Nordmøre Museum vil vise historiske bilder og stå for den historiske innledningen. Kanskje vil du også få se klippfiskkjærringene danse på bergene? 

Om Odd Inge Teige

Odd Inge Teige er mest kjent for sine rockebilder i sort hvitt. Han har dokumentert musikklivet i Kristiansund i mange år. Han har også hatt fotoprosjekter med ballettdansere som modeller. Han har gitt ut flere bøker og hatt flere utstillinger i Kristiansund. Odd Inge Teige har også vært dokumentarfotograf for Nordic Light i mange år, der han har arbeidet med både foto og video. Odd Inge Teige er ofte den første til å ta i bruk nye teknologier, og han har samarbeidet med både Apple, NRK, VG og Tidens Krav. Han har arbeidet med både foto og video, og har arbeidet med animasjonsfilm for kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylke.

De senere årene har han rendyrket sin interesse for portrettet. Som en del av et langsiktig prosjekt om sterke kvinneskikkelser, har han nå revitalisert "Klippfiskkjærringa" til ære for kvinnene som vasket, saltet og tørket torsk på bergene langs kysten av Norge. Denne virksomheten ga gjennom eksport til hele verden stor rikdom og er en viktig del av vår historie. Like viktig som bildene er maten, musikken og kunnskapen om hva vi har levd av og hva vi skal leve av i fremtiden.

Om Øystein Heggstad

Øystein Heggstad er utdannet pianist ved Trøndelag musikkonservatorium. For tiden arbeider han som klaverpedagog ved Molde kulturskole og Molde videregående skole. Han er ivrig amatørfotograf og har spesiell interesse for å følge historiske og kulturelle sammenhenger.

Arbeidet med denne utstillingen har vært en spennende utfordring fotografisk og musikalsk. Bildene er en presentasjon av hverdagslivet i Lisboa, og mange av bildene er tatt på metrostasjonene i den portugisiske hovedstaden. De viser hverdagsmennesker på stasjonene, som er dekorert av ulike portugisiske kunstnere. Til denne forestillingen presenteres både eldre fadoer og nyskrevet fadomusikk av samtidige portugisiske komponister.

// 

INFORMATION IN ENGLISH
Bacalhau da Noruega is a collaborative project between photographer Odd Inge Teige from Kristiansund and musician Øystein Heggstad from Molde. It is all about seeing, hearing and tasting! We will give our guests an experience of clipfish through all senses.

Odd Inge Teige has worked with strong female characters as a theme for a long time. Now he has revitalized the clipfish woman to honor the women who washed, salted and dried cod on the coast of Norway. It is about what we have lived by and what we will live by in the future. Øystein Heggstad has collected Portuguese fados and photographed Portugal of today. The Portuguese folk music will be enjoyed with wine and clipfish, surrounded by an exhibition that puts you in the right mood.

Nordmøre Museum will display historic photographs and give a historical introduction. The introduction is in Norwegian only, but the rest of the program is suitable also for for non-Norwegian speaking guests. Maybe you will even get to see the clipfish women dance on the rocks?

ABOUT ODD INGE TEIGE
Odd Inge Teige is best known for his rock images in black and white. He has documented the musical life of Kristiansund for many years. He has also held photo projects with ballet dancers as models. He has published several books and had several exhibitions in Kristiansund. Odd Inge Teige has also been a documentary photographer for Nordic Light for many years, where he has worked with both photo and video. Odd Inge Teige is often the first to adopt new technologies and has collaborated with Apple, NRK, VG and the local newspaper Tidens Krav. He has worked with both photo and video, and he has worked with animation movies for the culture department of Møre og Romsdal county.

In recent years, he has focused his interest in the portrait. As part of a long-term project about strong female characters, he has now revitalized the clipfish woman in honor of women who washed, salted and dried cod on the rocks along the coast of Norway. Through worldwide export, this activity created wealth and is an important part of our history. Just as important as the images are the food, the music and the knowledge of what we have lived by and what we are to live by in the future. 

ABOUT ØYSTEIN HEGGSTAD
Øystein Heggstad is educated pianist from the Trondheim Conservatory of Music. Currently he works as a piano teacher at Molde culture school and Molde high school. He is keen amateur photographer and has a special interest of following the historical and cultural contexts. Working with this exhibition has been an exciting challenge, photographically and musically. The images are a presentation of everyday life in Lisboa, and many of the pictures are taken at metro stations in the Portuguese capital. They show everyday people at the stations, which are decorated by various Portuguese artists. For this performance both older fados and redrafted Fado music written by contemporary Portuguese composers are presented. 

  Odd Inge Teige

  Odd Inge Teige

  Øystein Heggstad

  Øystein Heggstad

  Works by Odd Inge Teige:

  ©  Odd Inge Teige

  ©  Odd Inge Teige

  © Odd Inge Teige

  © Odd Inge Teige

   

  Works by Øystein Heggstad:

  © Øystein Heggstad

  © Øystein Heggstad

  © Øystein Heggstad

  © Øystein Heggstad