forstudie bedriftsnettverk

Nordic Light inviterer bedrifter og enkeltpersoner innen kreative næringer og kommunikasjon til oppstartsmøte for etablering av et kreativt bedriftsnettverk. 

OPPSTARTSMØTE: 

Mandag 4. september kl. 14-17 hos Nordic Light
(Konsul Knudtzonsgt. 4b, Kristiansund)  


Invitasjon til deltagelse i kreativt bedriftsnettverk

 Nordic Light inviterer bedrifter og enkeltpersoner innen kreative næringer og kommunikasjon til oppstartsmøte for et kreativt bedriftsnettverk på Nordmøre, mandag 4. september kl 14.00 i Nordic Light sine lokaler. Med kreative næringer menes journalistikk, fotografi, grafikk, tekstforfattere, reklameagenturer og alle tilliggende virksomheter. Møtet er første steg i en forstudie for etableringen av et slikt nettverk på Nordmøre, og man ønsker deltagelse fra så mange som mulig for å få god bredde og gode innspill til arbeidet som nå skal utføres. 

Hvorfor bedriftsnettverk?

Nordic Light har tatt initiativ til etableringen av nettverket ved å søke om støtte fra kommunalt næringsfond til gjennomføringen av en forstudie. Bakgrunnen til dette ligger i ønsket om en styrket kreativ næring på Nordmøre som sammen kan realisere større prosjekter, samarbeide om administrative oppgaver, selge hverandre tjenester og generelt samarbeide for en styrket kreativ næring i regionen. Innholdet og ambisjonene for nettverket er ikke satt – og vi ønsker å høre fra hver enkelt hvilke muligheter og utfordringer vi kan løse sammen. 

Hvem skal delta i bedriftsnettverket?

I utgangspunktet ønsker vi å invitere alle bedrifter og enkeltpersoner som jobber med eller brenner for kreative næringer og kommunikasjon. Vi ser etter positive enkeltpersoner som kan være med å realisere bedriftsnettverket, og positive fagmiljøer som ønsker å stå sterkere sammen med andre innenfor samme eller tilliggende fagfelt. Kort og godt ser vi etter de som vil være med å løfte de kreative næringene og disses posisjon og vilkår her på Nordmøre!

Program for dagen

Oppstartsmøtet arrangeres i Nordic Light sine lokaler (Konsul Knudtzons gate 4B, Kristiansund) den 4. september 2017 kl 14-17. 

Møteagendaen er som følger:

1)     Introduksjon til forstudien v/Ingunn Strand

2)     Faglig foredrag fra Sigri Sevaldsen som er daglig leder og partner i 657 i Oslo. 657 Oslo er et coworking space for kreative næringer med 200 medlemmer / 90 bedrifter i Oslo sentrum. Sjekk ut www.657.no om du vil vite mer om dem før du kommer

3)     Diskusjon: Muligheter, ønsker og ambisjoner for et samarbeid

Påmelding til nle@nle.no innen kl. 09.00 samme dag. Informer gjerne andre du mener bør delta på dette møtet.

Velkommen skal du være!