Photographer Alexandra Demenkova

Alexandra Demenkova

utstilling

foredrag

Alexandra Demenkova er født i 1980 i Russland og har reist rundt i landet sitt for å fange øyeblikk i den russiske befolkningens hverdag. Hun gjorde sine første fotografiske prosjekter i Sankt Petersburgregionen, samme område som hun ble født i. Trange økonomiske kår gjorde det vanskelig for den unge jenta å reise, hvilket med tiden viste seg å være en velsignelse. Ettersom hun kjente kulturen og språket, kunne hun tre inn i miljøer andre ikke så lett slipper til og som for de fleste forblir ukjent.

Med tiden har Demenkova fått muligheten til å reise til utlandet. Å se andre kulturer på kloss hold, har gjort at hun i langt større grad har kunnet se sin egen kultur; ved å sammenligne sin egen opprinnelse med en annen, forstod hun hvor enormt Russland er, hvilke faktorer som forener det russiske folket.

Til grunn for alle av Demenkova sine reiser, ligger et ønske om å møte mennesker som lever gjemt og avsides fra resten av samfunnet. Hun har beskrevet opplevelsene hun har gjort som oppklarende fordi hun har sett hvor sårbar vår verden er, hvor relativ familielivets stabilitet er og hvor tynn skillelinjen mellom psykisk og fysisk helse er. I menneskenes historie har hun sett håp og fortvilelse. Følelsesregisteret som først bare var teori, forvandlet seg til å bli en virkelighet uten filter.