Dag 2 på workshopen startet med å gjøre klar alle ramper. Og så stod skating og fotografering i fokus. Barna skatet og skatet og ga uttrykk for at de storkoste seg hele dagen. De ble fotografert hele tiden, i alle mulige vinkler. Stian Evensen fra Activist delte ut effekter til ungdommene, noe de satte pris på.
På ettermiddagen kjørte de en gammel bil inn i hallen som ble brukt til å skate på. En ny erfaring for noen.
Tilbakemeldingene fra både arrangører og deltakere er en flott helg!

Foto: Margrete Slettan