Aktfotografering / Nude photography

Aktfotografering med Abe Frajndlich.


Nude photography with Abe Frajndlich.

2. - 7. sept. 2010

"Som mennesker har vi siden begynnelsen vært fascinert av mysteriene i kroppens form. Jeg ønsker at vi skal utforske både den kvinnelige og den mannlige, på en mer kompleks måte - som en pådriver av vår seksuelle lyst og nysgjerrighet. Det mest overbevisende bilde kan bare skapes fra en indre kilde og begjær, og det er nettopp denne roten til vårt behov for å skape disse bildene vi individuelt skal utforske i denne fem dagers workshopen. Hver dag skal vi fotografere og diskutere prosessen og resultatene. Jeg vil vise noe av arbeidet mitt og dele min innsikt med studentene, og håper også å lære like mye av deltakerne og deres personlige funn. Jeg ser frem til å åpne mine mentale dører i det klare nordiske lyset i Kristiansund".

Mer om workshop i Aktfotografering her.

"As humans we have been fascinated by the mysteries of our body's form, since the beginning. I would like us to explore the nude, both female and male, as a subject of inquiry in a more complex mode, as can impetus of our sexual drive and curiosity. The most compelling image can only be made from an inner drive and desire, and it is this exploration of the root sources of our need to make these images that we will individually explore in this five day workshop, as we make photographs and discuss the process and the results, every day. I will share some of my work and insights with the students, and hope to learn as much from them and their personal explorations. I look forward to opening my doors of perception in the clear Nordic Light of Kristiansund, Norway".

More about workshop in Nude photography here.