And the winner is ...

... Kristin Elisabeth Nekstad!

Velkommen i Nordic Light staben, og lykke til i jobben som vår nye sekretær.

Mariette Glas-Albers med arvtager Kristin E. Nekstad

Mye å sette seg inn i - hvor i all verden skal vi starte?

Katrine ØvstegårdComment