Det knirker i brygga..

Sterk vind i dag, kjenner virkelig at vi lever her på Arnulf Øverland-brygga. Fotohistorisk Forening Kristiansund har vært innom. Det ligger an til flotte, erverdige utstillinger her på galleriet om knappe to måneder. 

Møte med KBBL (Liv Berit Bach) og Bomagasinet (journalist Ove Rødal). Mariette er som alltid glad og positiv :)

Nordic Light og KBBL samarbeider om barnehageutstillingene, og i den anledning skal det lages en artikkel til neste utgave av Bomagasinet. 

D2 har også vært på tråden i dag :) Det er fortsatt interesse rundt den avlyste Bresson-utstillingen...