Chris Rainier viderefører Ansel Adams visjoner

Chris Rainier holdt et gripende foredrag på Nordic Light, der han også viste oss mange av Ansel Adams ikoniske bilder. 

Chris Ranier var Ansel Adams siste fulltids assistent. Han er en del av en unik og priviligert gruppe fotografer som i dag driver videre Adams arv, å skape kunst som bekrefter skjønnhet og gjør oss oppmerksomme på vår åndelige kontakt med den naturlige verden.

Rainier sier at hans livslange lidenskap er å dokumentere stammer og urfolks kulturer i verden. Han forsøker å bruke kunst for å bevare og vekke folks oppmerksomhet om skjørheten i vårt forhold til Jorden.

Les mer om Chris Rainier her: http://www.chrisrainier.com/