Joakim Strömholm viste film om sin far på Nordic Light

Når Joakim ble født flyttet hans far til Paris. I dokumentaren Joakim laget om sin far, sier faren at han ikke liker babyer og at de stinker. Dette ble en dårlig start på forholdet mellom far og sønn. Gjennom oppveksten møtte han sin far sporadisk og mottok postkort fra hele verden, hvor enn Christer Strömholm arbeidet med sine fotoprosjekter.
I ungdomsårene endret dette seg, og Joakom fikk lære å fotografere. Dette ble en hard læreprosess med en kompromissløs lærer som rev i stykker hans printede bilder når de ikke var gode nok. Slik kunne Joakim gå i sin fars fotspor og bli en av verdens beste fotografer. Forholdet mellom far og sønn ble tettere opp gjennom årene og særlig gjennom arbeidet med dokumentaren om faren.
Strömholm kom med en oppfordring til den unge forsamlingen på Nordic Light:
"ikke vent for lenge. Ta opptak av dine gamle foreldre eller slektninger før de er borte"
 
I morra kan du høre foredrag der Joakim viser sine egne bilder.
Her er hjemmesidenen til far og sønn