Norsk rock'n' roll

Fotografisk Tidskrift i Sverige skriver så treffende om Nordic Light International Festival of Photography:

"Många kända fotografer besökte den årliga fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund, Norge. I dagarna sex höll de foreläsningar och workshoppar för fullsatt auditorium, lyssnade på och umgicks med varandra. Bland de internationella storheterna märktes bland andra Vee Speers, Lucien Clergue, Deborah Turbeville och Albert Watson. Tre svenska fotografer var på plats: Joakim Strömholm, Jenny Lexander och Bruno Ehrs. - Vi har så mycket gemensamt. Man vil stanna här för alltid, säger Jenny Lexander.

- För att sammanfatta stämningen: det är rock'n' roll, värme och lite skönt förvirrat, säger Joakim Strömholm.

Nätverkandet och den sociala samvaron fotografer emellan kan inte heller nog underskattas. - Det behövs egentligen bara ett bord, två stolar och ett glas vin så uppstår möten mellan människor, timmarna bara rinner i väg, säger Bruno Ehrs."

Foto: Joakim Strömholm