NETTsidePRISEN med 89 innsendte forslag

Juryen har nå individuelt plukket ut sine 20 favoritter, og vurdert design, brukervennlighet og lyst til gjenbruk ved hjelp av poengsetting fra 1-10. Nå blir svarene summert, og innen kort tid kan vi presentere de totalt sett 10 beste nettsidene.

Vinneren mottar som kjent kr 10.000 kr; diplom og pris deles ut av FOTO-Norge 25. april under Nordic Light, rett før foredraget med Bjørn Opsahl.

Foto: Bjørn Opsahl; hjemmeside: http://bjornopsahl.com