Pressemelding 24. januar 2013

Kristiansund, 24. januar 2013

Nordic Light endrer de programpostene under årets festival der representanter for Hells Angels skulle delta.

Nordic Lights formål er å bruke fotografiet – den fotografiske kunsten – til å utløse debatter. Vi vil belyse samfunnsfenomen og utviklingstrekk gjennom bilder. Vi vil skape diskusjon. Marcel Lelïenhofs utstilling om Hells Angels har gjort det – lenge før den er kommet til Kristiansund. Og for Nordic Light er det fotoutstillingen som er det viktigste.

Anne Lise Flavik, daglig leder i Nordic Light, avviser sterkt alle påstander om at Nordic Light støtter kriminell virksomhet.

- Den aktuelle fotoutstillingen om Hells Angels er ikke et uttrykk for støtte til noe som helst. Det sier seg selv at vi ikke sympatiserer med kriminell virksomhet, sier hun.

- Både NRK, TV2 og TV Norge har invitert Hells Angels medlemmer innenfor sin dørstokk, samt vist familieprogram i beste sendetid, der Hells Angels har vært representert. Det betyr ikke at de legaliserer kriminalitet av den grunn.

I tillegg til bildene, er det et formål for Nordic Light å være en arena som gir rom for meningsutveksling og debatter om viktige samfunnsspørsmål og fenomener. Hells Angels er et slikt fenomen, og som kan belyses også ut over det man greier å gjøre med en fotoutstilling. Det var grunnen til at to Hells Angels medlemmer og flere av deres sterkeste kritikere ble invitert til å delta i en paneldebatt.

- Vi tenkte at det skulle være takhøyde for verbal kommunikasjon rundt fenomenet Hells Angels.  Det ville vært interessant å høre hva Hells Angels selv tenker om sin rolle og sin posisjon, og ikke minst slippe til de sterkt kritiske røstene som jevnlig mener noe om dem. Det kunne blitt en spennende – og sjelden – diskusjon om noe vi trenger å forstå. For publikum ville det blitt anledning til å ytre sine meninger, stille kritiske spørsmål og konfrontere panelet med saker som kun har blitt belyst via media. Så må vi konstatere at de som kunne være motvekter i en slik debatt, som politiet, justispolitikere, forskere og andre, ikke ønsker å delta i et panel der Hells Angels er med. Når ingen vil ta til motmæle, må vi endre konseptet.  Skal det bli debatt, må det være motparter, det skal ikke være en ensidig talerstol for noen. Vi tar dette til etterretning og endrer derfor paneldebatten, slik at medlemmer av Hells Angels ikke deltar. Dermed utgår også det annonserte intervjuet i «Ansikt til Ansikt» med ett medlem av Hells Angels.

- Den utstillingen vi skal vise er kontroversiell, men den er også et godt eksempel på at fotografisk dokumentasjon av og til kan belyse et fenomen klarere og tydeligere enn ord og nyhetsreportasjer. Gjennom bildene kan vi danne oss en historie, og det er nettopp det fotografiet handler om, nemlig historiefortelling, sier Anne Lise Flavik.


  • Nordic Light International Festival of Photography varer fra 23. – 27. april.
  • Beyond Pixels - Unfestival of Photography varer fra  23. – 24. april.
  • Alle utstillingene vises i Kristiansund i perioden 23. april – 5. mai.

Kontaktinfo:
Anne Lise Flavik (daglig leder og programsjef): annelise@nle.no, Tlf: 920 17 130
Elisabeth B. Bjerkestrand (pressekontakt): elisabeth@nle.no, Tlf: 984 56 335

Nordic LightComment