Krig og fred og sånn

Det er mange som har meninger om Nordic Light og vårens festivalprogram om dagen. Men, vi som jobber og brenner for Nordic Light er trygge på at det vi gjør er bra for mange.

 • Protesterer mot Hells Angels oppmøte
 • Nordic Light dropper Hells Angels
 • Professor Gottschalk mener det er forkastelig å debattere med Hells Angels
 • Siste innlegget i denne saken står på trykk i dagens Tidens Krav (lokalavisen i Kristiansund), og kommer fra Jan-Erik Larsens penn.

  Krig og fred og sånn
  Jeg har levd hele mitt liv i det utforskende spennet mellom journalistikk, debatt og kultur. Derfor sa jeg ja til å lede debatten mellom Hells Angels og noen av deres skarpeste kritikere.
  Det gjorde jeg vel vitende om at Hells Angels utløser sterke følelser. Jeg mener det er dokumentert forbi en hver tvil at organisasjonen er befolket av tungt kriminelle elementer. Jeg tror det finnes personer i Hells Angels som er i stand til å gjøre hva som helst – og som har gjort det.
  Jeg tror ikke det er slik at Hells Angels ønsker å få oss til å tro at de er som oss. Snarere tvert i mot. Hele magien bygger jo på at de ikke er som alle oss andre. De er utenforstående, utstøtte og annerledes.
  Men nettopp fordi det er slik, mener jeg det er nødvendig å konfrontere dem med hvordan vi andre ser på dem og tenker om dem. Og nettopp fordi det er slik, tror jeg det er i samfunnets interesse å forstå hva som driver dem og hvordan de tenker, både for å forstå, og ikke minst for å bekjempe den kriminelle virksomheten. Den er utålelig, uakseptabel og kan bare møtes med lov og dom.
  Dette hadde jeg tenkt å bygge mine forberedelser til debatten på. Og jeg hadde ikke minst tenkt å bygge på min grunnleggende filosofi om at det ubehagelige og utålelige bare kan bekjempes når det kommer fram i dagslys, ikke når det tildekkes, gjemmes bort og ikke snakkes om. Dette har jo vært ett av de viktigste fundamentene for selve ytringsfriheten siden Opplysningstiden.
  Og det har vært min ledetråd som journalist og redaktør. Jeg har gjennom årene bare fått styrket min tro på at dette er selve journalistikkens mål og misjon. Den som tviler, kan slå på NRK-programmet «Trygdekontoret», hvor en skarpskodd Thomas Seltzer går inn i normalt lukkede rom og stiller intelligente og konfronterende spørsmål til rasister, nazister, horekunder og tungt kriminelle forbrytere.
  Naivt? Tja. Like naivt som å tro at Hells Angels nå er påført et avgjørende nederlag ved at Nordic Light har avlyst sin debatt. Den moralske indignasjon fikk sikkert demonstrert sin styrke. Men den innsikt som skapes når det ubehagelige og utålelige konfronteres i det offentlige rom, gikk vi glipp av.  Hells Angels er en sak for politiets etterforskere, men ikke bare dem. Det er et samfunnsanliggende.
  Jeg hadde jo ellers tenkt at jeg skulle få vektige bidrag i den planlagte debatten fra noen av dem som kan mest om Hells Angels her i landet, og som stiller dem de tøffeste spørsmålene og formulerer den sterkeste kritikken. Slik ble det ikke.
  Og jeg vet også nå at Tidens Kravs nyhetsredaktør ikke ville ha fått plass i mitt panel. For hans journalistiske fantasi lodder ikke dypere enn at det eneste han kan komme på å ta opp med Hells Angels, er «krig og fred, og sånn», ifølge hans egen ukeslutt sist lørdag. Derfor har han heller ikke kapasitet til å se for seg noe annet enn «show med Hells Angels».
  Det rimer godt med en tungt ensrettet journalistikk de siste ukene, som sikkert høster politisk korrekt applaus, men som ikke utfordrer den kompakte majoritet en millimeter, og som ikke bringer et snev av nye impulser inn i et lokalsamfunn som har bestemt seg for hva det mener. Punktum, ferdig, finale.
  Derfor har ikke Tidens Krav brukt en dråpe redaksjonell energi på å drøfte andre prinsipielle sider ved saken.  Kunstens og kulturens frie stilling i lys av dens avhengighet av sponsorer og offentlige myndigheters økonomiske velvillighet, kunne være en av dem. En nyhetsredaktør som selv hever tunge økonomiske privilegier for å drive fri redaksjonell virksomhet, kunne jo interessere seg for slikt.
  Men nå vet vi at Bent Bottens ambisjon strekker seg til å spørre om «krig og fred og sånn», og definitivt ikke til å stille ett eneste kritisk spørsmål tilbake til en BI-professor som får lyve blankt om at han trakk seg fra debatten av prinsipielle grunner, mens han i virkeligheten trakk seg fordi han ikke fikk de 30.000 kronene han forlangte. Saken ble lagd med én eneste kilde, professoren selv, og uten å være forelagt Nordic Light. Dette er det klareste bruddet jeg har sett på Vær Varsom-plakatens tilsvarsrett på lenge. Først etter intens pågang fra Nordic Light, mannet redaksjonen seg opp til å drive litt journalistikk på sakens realiteter.
  Jan-Erik Larsen, styremedlem Nordic Light

  Nordic LightComment