Ny leder i Nordic Light

Foto: Eilif Odde, Tidens Krav

Foto: Eilif Odde, Tidens Krav

19.10.2015 Pressemelding fra Nordic Light

Nordic Light Events As har siden etableringen i 2006 arrangert en årlig fotofestival i Kristiansund. Gjennom de ti festivaler som er avviklet siden starten har Nordic Light etablert seg som en av de ledende fotofestivaler i Europa. I tillegg til festivalen gjennomføres en rekke andre arrangementer gjennom året, fotografiutstillinger, workshops etc. 

Vi vil med dette informere om at Kristin Elisabeth Nekstad har sagt opp sin stilling i Nordic Light Events AS.(NLE). Kristin har vært ansatt i NLE siden 1.11 2011, først som festivalsekretær og fra 2013 som arrangementsansvarlig, deretter fra 11.8 2015 konstituert som daglig leder i selskapet.

Styret i NLE beklager den beslutning som Kristin har tatt. Hun har gjennom sine fire år lagt ned et enormt arbeid med å gjennomføre den festivalen og øvrige arrangementer gjennom året.
For å sikre kontinuitet i driften av selskapet har NLE inngått avtale med Blueevents.no AS om innleie av Ingunn Strand som daglig leder fom 19.10.2015. Ingunn vil fungere som daglig leder inntil stillingen blir utlyst og permanent ledelse kommer på plass. Ingunn har fulgt Nordic Light i snart ett år, og deltok under festivalavviklingen i vår. Hun har utdannelse som fotograf i tillegg til mastergrad i ledelse.
- Vi er veldig godt fornøyd med at Ingunn stiller på kort varsel  slik at den daglige ledelse av selskapet blir ivaretatt uttaler Lars Liabø, styreleder i Nordic Light Events AS.

Styret i NLE har de siste månedene gjennomført en omfattende strategiprosess. Dette som grunnlag for innhenting av ny aksjekapital i selskapet. Strategidokumentet har vært drøftet med de største aksjonærene, sponsorene og støttespillerne i selskapet, og tilbakemeldingene har vært gode.
- Dette gjør at vi ser gode muligheter til å få reist den nødvendige kapital, sier styreleder Lars Liabø.
Planlegging av festival for 2016 er allerede i gang, og vi ser fram til igjen, tidlig i 2016, å kunne presentere et spennende program.

Nærmere opplysninger ved
Lars Liabø                                  Ingunn Strand                                       Kristin Elisabeth Nekstad
915 43 111                                    928 55 922                                             906 49 502

Les mer på tk.no: 

Nordic LightComment