Mary Ellen Mark (1940-2015)

 Foto: Morten Krogvold

Foto: Morten Krogvold

(Scroll down for English)

En av fotografiets virkelige legender har gått bort, mandag 25.mai. Mary Ellen Mark ble 75 år gammel. Vi hadde æren av å ha henne på besøk på Nordic Light i 2012, sammen med mannen Martin Bell. Hun holdt foredrag om sin lange karriere, og publikum kunne også se henne sammen med mannen i en intim ansikt til ansikt-seanse med kunstnerisk leder Morten Krogvold.

- Dette er et stort tap for fotografiet. Jeg hadde gledet meg til å se hennes fremtidige prosjekter og hadde trodd hun skulle holde det gående i minst ti år til, forteller Morten Krogvold, som omtaler henne som "dronningen av fotografiet".

Mark var spesielt kjent for sine arbeider om ofte marginaliserte grupper, som barn som hadde rømt hjemmefra, prostituerte i Mumbai og sirkusartister. Krogvold mener at et av særtrekkene ved Marks arbeid er at det alltid var av høy kvalitet. Hennes evne til å komme under huden på de hun fotograferte, er et annet.

- Hun var et geni på å kommunisere og kom helt inn til kjernen. Hun hadde en enorm tålmodighet og tilbrakte dager og uker sammen med dem hun fotograferte, blant annet lot hun seg stenge inne på en psykiatrisk institusjon i en måned og hun var sammen med bevæpnede hjemløse. Hun var jævla modig!

Mark fullførte en mastergrad i fotografi i 1964 og fikk året etter et stipend for å fotografere i Tyrkia. Siden fulgte oppdrag for noen av USAs største magasiner og aviser. Mark ga ut 18 bøker, og den 19. er ventet å komme til høsten. Sammen med mannen laget hun også filmer, blant annet den Oscarnominerte dokumentaren Streetwise fra 1984, om gatebarn i Seattle. Fotoserien Prom, om amerikansk ungdom på avgangsball, ble til en film i 2012.

I 2014 mottok hun både en Lifetime Achievement in Photography Award fra George Eastman House og Outstanding Contribution to Photography fra World Photography Organisation. Mark var aktiv som fotograf helt til det siste.

- Mary Ellen Mark hadde alt det en fotograf skulle ha, hun var 'outstanding' på komposisjon, hadde en enorm formsans, en eventyrlig kommunikasjon og en type galskap som gjorde at hun var villig til å ofre nesten alt for prosjektene sine. Nå som hun er borte kommer vi til å gå glipp av mye. Men så må vi også være glade for det vi har fått.

Mary Ellen Mark etterlater seg mannen Martin Bell.

In English:

One of photography's true legends, Mary Ellen Mark, has died 75 years old. We were honoured to have her as our guest at the Nordic Light festival in 2012. Mark gave a talk, and took part in an onstage interview together with her husband Martin Bell, hosted by artistic director Morten Krogvold.

"This is a great loss for photography. I had been looking forward to seeing her future projects," says Morten Krogvold, who calls her 'the queen of photography'.

Mark was especially known for her work on often marginalized groups, and among others photographed runaway children, prostitutes and circus performers. Her extraordinary ability to communicate, was one of her greatest features.

"She was a genius at communicating and got right into the core of her subjects. She had an enormous patience and spent days and weeks together with the people she photographed. At one point she had herself locked up in a psyciatric institution for a month and she spent time with armed homeless people," he says and calls her 'damn brave'.

"Mary Ellen Mark had everything a photographer should have. She created outstanding compositions, was incredible at communicating and possessed the kind of madness that made her willing to give almost anything for her projects. Now that she is gone we are bound to miss out on a lot of great work. But on the other hand, we should appreciate everything that we got."

Mary Ellen Mark is survived by her husband Martin Bell.

Under kan du se et intervju Twit Photo gjorde med henne under besøket på Nordic Light. // We leave you with an interview Twit Photo made with Mary Ellen Mark during her visit at Nordic Light in 2012.