Carmen Barrantes til Nordic Light International Festival of Photography 2016

I samarbeid med Fotografihuset // Presented by Fotografihuset

Carmen "China" Barrantes (f. 1954) er en peruansk fotoreporter, som ble kjent da hun dokumenterte folkets store misnøye rundt diktaturet til Morales Bermudez på 80-tallet.

Hun er advokat og sosialforsker, noe som har hatt stor innvirkning på hennes fotografiske arbeid rundt mennesker som lever i gråsonen av loven i Peru, et sted hvor myndighetene og verden lukker øynene.

Hun har lenge arbeidet undercover for å dokumentere de grusomheter som finner sted rundt gullgravingsdistriktene i den Peruanske delen av Amazonas. Her er det totalt mangel på grunnleggende menneskerettigheter og levelige arbeidsforhold. I tillegg er det et høyt omfang av menneskehandel, der spesielt mindreårige jenter og gutter er utsatt for både vold og seksuelt misbruk på daglig basis.

Hun sier selv om denne skyggesiden i Peru:

"Livet her er ikke verdt noe og myndighetene selv ser på dette som et ”no mans land”. Her råder det ekstrem fattigdom, der lovens lange arm ikke strekker til og den økonomiske oppturen vi har sett i Peru har ikke ofret en tanke mot disse ulevelige forholdene.”


Hun jobber nå som konsulent for Terres des Hommes Suisse, en ikke-statlig organisasjon som støtter tiltak rundt fjellene i Cusco og regnskogen i Madre de Dios. De jobber hovedsaklig for å stoppe menneskehandelen i områdene, samt for å gi støtte og hjelp til ofrene som allerede har blitt utsatt for seksuelt misbruk.

Under festivalen vil Carmen gi et foredrag om hennes utrolig viktige og ikke minst, farlige arbeid.

 

// IN ENGLISH

 

Carmen “China” Barrantes (b.1954) is a Peruvian photo reporter. She is known for her photographic recordings of the people's resentment during the dictatorship of Morales Bermudez (1986). She is also a lawyer and social researcher, which has highly influenced her work on people living under terrible conditions on the border of the law, a place where the authorities and the world closes their eyes.

In the year 2014 she received an award from the Lima Journalist for her work documenting the social movement in Peru. 

In November 2015 Carmen exhibited “The Wretched of the earth” in Cuba, a photo exhibition showing the stark reality of Peruvian gold miners in the Amazon, spending six of their twelve-hour day submerged in mud under a scorching sun. The photos is from a mining camp that is remotely located, making it difficult to access without help from a local. In this part of Peru "life is not worth anything, the authorities themselves consider this the land of anyone, the people who are poor or live in extreme poverty are on the border of the law, outside the economic boom that has been growing in Peru". In order to do this kind of work and documentation Carmen had to work undercover. She was able to visit the brothel area pretending to be a bag seller and the mining camp as the imaginary aunt of a worker. Even though some of the mining is done illegally, Barrantes says that these people are not criminals killing the forest, but people seeking the opportunities they can’t get elsewhere. The boys and girls, miners and adolescent trafficking victims, are excluded from the global market and do not exercise any kind of basic, livable human rights.

Carmen now lives between Cusco and Madre Dios and is an activist of Human Rights especially for women and children. She works part time as a consultant for Terre des Hommes Suisse, a non-governmental organization that support several initiatives in the highlands of Cusco and in the rainforest of Madre de Dios. They work to prevent human trafficking and gives assistance to victims, particularly to girls victimized by sexual abuse.

During the festival Carmen will give a lecture about her very important and dangerous work.


Carmen Barrantes er presentert i samarbeid med Fotografihuset

// Folk tar bilder hele tiden. Millioner hver eneste dag. Bilder som fester hverdagen til hukommelsen og tar vare på våre kjæreste minner. Fotografiet fanger øyeblikket som ingen andre medier. Et subjektivt blikk som dokumenterer, avslører og provoserer. Det gode bildet viser oss verden slik den faktisk er. Feiring, håp og glede - men også urettferdighet, fortvilelse og nederlag. De beste bildene forandrer verden. Og noen ganger er de ganske enkelt stor kunst.

Akkurat som et kamera, har også vi mennesker et behov for å fokusere. Ta en pause fra strømmen av inntrykk, og betrakte de viktige øyeblikkene i sitt rette element. I Fotografihuset vil du få anledning til å bli berørt av fotografier som er sterke nok til å sette varige spor. Vi skal utforske blikkets fortellinger, og dele kunnskap og inspirasjon slik at de som besøker oss kan skape nye fortellinger.

-Fotografihuset skal være en verdensarena for fotografiet. Utstillingene skal overraske og underholde, provosere og være til ettertanke. Vi skal tilby publikum det ypperste av fotografisk kunst. 
Fotografihuset skal være et spennende og lærerikt opplevelsessenter, spesielt for barn og unge. Vi inviterer alle til et digitalt opplevelsessenter hvor de kan delta og lære mer om fotografiets hemmeligheter. Fotografihuset skal være en pulserende møteplass i en levende by. Huset skal fylles av aktiviteter fra morgen til kveld. Vi skal lære og dele gjennom workshops, foredrag og debatter. Kafé, restaurant og åpne rom vil bidra til et uformelt og sosialt samlingssted. Fotografihuset vil etablere gode samarbeidspartnere som Nordic Light, Saga/Nord Photography etc.