Anders Petersen til Nordic Light International Festival of Photography

Anders Petersen (f. 1944) er en anerkjent svensk fotograf som er bosatt i Stockholm. 

Som 18åring dro han ut for å oppdage verden, og første stoppet var Hamburg i Tyskland for å lære å male. Her ble han kjent med miljøet rundt Cafe Lehmitz. Han tok ingen bilder. 

Noen år senere møtte han Christer Strömholm og startet sine studier ved School of Photography i Stockholm. Forholdet hans til Strömholm, som både lærer og venn, skulle komme til å påvirke Anders for resten av livet. 

Anders dro tilbake til Hamburg i 1967 og startet for alvor å fotografere. Han er kjent for hans fotografiprosjekter som er gjort i dokumentarstil med en spesiell følelse av nærhet og intimitet til objektene. Prosjektet og fotoboken ”Café Lehmitz” er en av disse, og er kanskje det som har fått mest oppmerksomhet. I en periode over 3 år på slutten av 60-tallet, fotograferte han prostituerte, transvestitter, elskere, alkoholikere og narkomane som vanket på Café Lehmitz i Hamburg. Resultatet var personlige bilder med sjel og menneskelighet. Fotoboken har siden blitt utpekt som en banebrytende bok innen Europeisk fotohistorie. 

” Menneskene på Café Lehmitz hadde en tilstedeværelse og oppriktighet jeg selv manglet. Det var greit å være desperat, å være sårbar, å bare sitte der helt alene eller nyte selskapet til andre. Det var en unik varme og toleranse i dette beskjedne miljøet.”


Han startet å fotografere for magasiner og fortsatte arbeidet med hans personlig fotodagbok, noe han fortsatt gjør den dag i dag. Petersen har nå utgitt mer enn 20 bøker, mottatt en rekke utmerkelser og har hatt soloutstillinger både i Europa og Asia. Mye av Petersens suksess har nok grunn i hans personlige fotofilosofi. Han tar bilder med hjertet, med sjelen og han kommer tett innpå objektene sine. Han har blant annet fotografert på gata, i fengsler, psykiatriske institusjoner og sykehus.  Han ser alle mennesker som mennesker, uansett bakgrunn eller livsstil.

” My photography is not ‘brain photography’. I put my brain under the pillow when I shoot. I shoot with my heart and with my stomach.”

// IN ENGLISH

 

Anders Petersen (b. 1944) is an acknowledged Swedish photographer living in Stockholm.

When he was only 18 years old he went out to discover the world, and his first stop was in Hamburg, Germany to learn the art of painting. Here he got to know the atmosphere around Café Lehmitz. He did not take any pictures. Some years later he got to know Christer Strömholm and became a student of him at the School of Photography in Stockholm. His relationship to Strömholm, as a mentor and friend, was going to affect him for the rest of his life.

Anders went back to Hamburg in 1967 and started photographing for real this time. He is known for his documentary style when it comes to his photographic projects that also give a feeling of intimacy and closeness to the objects. “Café Lehmitz” is one of these famous projects, which also turned into a photo book.  Over a period of 3 years in the late 60s Anders photographed prostitutes, transvestites, lovers, alcoholics and drug addicts, which resided the place. The pictures were close, personal and very humanistic and soulful. The photo book has been considered a seminal book in the European history of photography. 

"The people at the Café Lehmitz had a presence and a sincerity that I myself lacked. It was okay to be desperate, to be tender, to sit all alone or share the company of others. There was a great warmth and tolerance in this destitute setting."

Anders later started photographing for magazines and continued the work with his personal photo dairy, which he has been continuously working on to present day. So far he has published more than 20 books, been awarded with numerous titles and had solo exhibitions all over Europe and Asia. 

Anders photographic philosophy is probably a big reason for his success. He takes pictures with his heart and with his soul, and has a close and positive approach to his objects. He sees the people as people, no matter the background or way of life they have chosen to live. 

” My photography is not ‘brain photography’. I put my brain under the pillow when I shoot. I shoot with my heart and with my stomach.”

 


Anders vil i tillegg til utstillingen holde et foredrag søndag 1.mai kl 14.00-15.30.
//  Anders will give a lecture Sunday may the 1st at 14.00-15.30.