Verdiskaperprisen 10 år

Siden 2006 har SpareBank 1 Nordvest og Tidens Krav stått sammen om å dele ut Verdiskaperprisen for å få økt fokus på innovasjon og verdiskapning på Nordmøre.

Verdiskaperprisen har vært med på å hedre bedrifter som utmerker seg positivt i regionen helt siden 2006. Etterhvert ble dette utvidet til en egen konferanse. Den første Verdiskaperkonferansen ble arrangert i forbindelse med SpareBank 1 Nordvest sitt 175-årsjubileum i 2010, og har siden vært en arena for nytenkning og nettverking. Det vil si at det nå er 10 år siden den første Verdiskaperprisen ble delt ut, og da ble faktisk Nordic Light Events AS kåret til årets verdiskaper. Prisen har gitt oss flere muligher, og et solid fotfeste for fotografi på Nordmøre. Under mottakelse av prisen, var det mange og solide hovedargumenter som kom frem fra juryens begrunnelse. Vi syntes disse 4 punktene var noen av de viktigste:

  •  Vinneren m/initiativtakere og alle bidragsytere, har vist en offensiv, nyskapende og dristig tankegang.
  • Vinneren skaper økonomiske ringvirkninger for andre næringer på Nordmøre.
  • Vinneren bidrar til betydelig positiv markedsføring av vår region. Spesielt gjennom aktiv bruk av Nordmøre og det vi har å by på, sitter både store og små igjen med et inntrykk av en vakker, mangfoldig og ikke minst åpen region
  • Vinneren har gjennom aktiviteter latt deltakerne selv ta en aktiv og utøvende rolle i selve arrangementet – framfor en passiv tilskuerrolle. Likeledes har de gitt oss sterke, tankevekkende og engasjerende opplevelser som fortsatt sitter friskt i minne. Slik har Vinneren skapt opplevelser utover flott natur, sjarmerende landskap og fotografi!
Odd Einar Folland m/flere fra årets festival. Foto: Elisabeth Bjerkestrand

Odd Einar Folland m/flere fra årets festival. Foto: Elisabeth Bjerkestrand

Siden den gang har Nordic Light Events AS videreutviklet seg og skapt en stor merkevare med festivalen ”Nordic Light International Festival of Photography”. Festivalen er blitt anerkjent som en fotofestival som fokuserer på kvalitet og møter mellom publikum og fotouniversets legender. Vi har nå gjennomført vår 11. festival, og fremtiden ser lys ut.

Den 25. August 2016 skal prisen for 10-årets verdiskaper deles ut av Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest og sammen med Tidens Krav, under Verdiskaperkonferansen. Denne prisen skal gå til en bedrift/organisasjon/privatperson på Nordmøre som basert på fremtidsrettede og nyskapende ideer kan vise til konkrete prosjekter og/eller aktiviteter med positive ringvirkninger for Nordmøre de siste 10 årene. Det vil i anledning 10-årsjubileet bli delt ut to priser; en til kultur og en til næringsliv. Hver pris er på NOK 125.000.

Vi gleder oss til å gi en statusrapport fra Nordic Light på konferansen og presentere noen idéer for fremtiden, samt høre på de andre gjestene. Dette blir spennende!