Gjesteinnlegg: Tora Øidvin Greve

(English version at the bottom of this post.)

Dette er et gjesteinnlegg med Tora Øidvin Greve. Tora har salgsutstilling med illustrasjoner og prints i Nordic Light Art Shop fra 9.–18. desember. Åpning og vernissage i Nordic Light Art Shop 9. desember klokken 19.00

Tora Øidvin Greve, tegner og illustratør, driver enkeltpersonsforetaket Illutora.

Jeg har tegnet siden jeg var liten jente, og det har alltid vært en god måte å formidle mine egne tanker og følelser på, både gode og dårlige. I 2008 ble jeg en del av redaksjonen til studenttidsskriftet Filologen og illustrerte omslag, tekster og plakater. I 2013 begynte jeg å ta betaling for tegneoppdrag og har siden da illustrert for kunder som Aschehoug, Gyldendal, Tigerforlaget, Undine, Ugla bar, Universitetsforlaget og mange flere. I tillegg til å tegne for andre, jobber jeg mer og mer med egne tegneprosjekt, som enten blir tegninger og trykk som jeg selger som egne verk, eller illustrasjoner til selvkomponerte fortellinger.

Til den kommende utstillingen på Nordic Light Art Gallery, planlegger jeg å ta med et utvalg av illustrasjoner gjort for kunder og egne tegninger og trykk.

Min tegnestil og hva jeg lar meg inspirere av:

Ofte starter jeg å skisse i en naturalistisk stil. Jeg tegner om og om igjen, for å bli kjent med objektet. Så stiliserer/forenkler jeg linjene mer og mer, og får de til å bli tilpasset hverandre, slik at rene flater og former kommer frem.

Jeg elsker å jobbe med å få til en interaksjon mellom de positive og negative formene, og til at fargekombinasjoner kan skape interessante rom eller flater,  eller best av alt; forsterke en følelse eller en handling i bildene.

Jeg bruker mye blyant i skissestadiet, og så går jeg over til tusjpenn eller flytende tusj.

Deretter skanner jeg tegningen og jobber med å rette opp feil og ta bort rusk og til slutt fargelegging via digitale programmer, som Adobe Photoshop. Er det tid og anledning for det, så liker jeg best å fargelegge analogt med flytende akvarelltusj, blekk og akvarellblyanter.

Jeg arbeider også med etsning, som er en grafisk dyptrykkmetode.

Jeg har sakte, men sikkert jobbet meg frem til min egen tegnestil. Men alt har sine røtter, og måten jeg blant annet formidler menneskekroppen, startet med en fascinasjon for kunst fra norrøn tid og middelalder i veldig ung alder, og etterhvert egyptisk oldtidskunst. På videregående ble jeg inspirert av kunstnere som Chagall, Matisse og Picasso, samtidig som at min interesse for tegneserier, bevisst/ubevisst har influert stilen min i alle år. Her kan nevnes Tintin, Asterix, Iskalde grøss, Pyton, MAD, Vallhall, Skumringes venner avBourgeon, Prins Valiant, Sprint, Kebbelife, og mange fler. Humorbruken i tegneserier har alltid stått meg nært, og selv om det ikke alltid er den opprinnelige hensikten, så er det ofte mye rar humor i også mine tegninger.

For tiden lar jeg meg inspirere av kunstnere som den svenske formgiveren Stig Lindberg, den belgiske illustratøren Brecht Evens, østerriske billedkunstnere som Joost Swarte, Hundertwasser og Kirchner, den irske Harry Clarke og Kathe Kollwitz, men også norske kunstnere som Olaf Gulbransson, Edward Munch og eventyrtegnere som Theodor Kittelsen, John Bauer og Gerhard Munthe. Og viktigst av alle opp gjennom årene; pappa! Han er utdannet billedkunstner og har vært min store læremester fra jeg var bitteliten.

Musikkk har alltid vært en kilde til mye inspirasjon, som sjangre som black metal, folkeviser, psykedelisk rock. 60-70-tallet er - og vil alltid være mitt favoritttiår når det kommer til stilepoker, både når det gjelder musikk og andre ting.

Litteratur har også stor innflytelse på hvilke motiver eller stemninger jeg velger å tegne, og jeg finner den tyske forfatteren og litteraturviteren W. G. Sebald særs interessant. Måten han går tilbake til steder og rekonstruerer hendelser i sine fortellinger er sentralt for en serie av tegninger jeg arbeider med, og som jeg har valgt å kalle ”Melancholia”.  Jeg tar med meg noen av tegningene til utstillingen på Nordic Light Art Gallery i desember.

Men alle kunstsjangre inspirerer, det er vanskelig å peke på noe spesifikt, for det kan enten være en stemning, en setning, en fargekombinasjon eller stil eller et mønster som fanger interessen.

Og så selvfølgelig naturen, med fjorder og fjell, skyer, dyr, skog og hav, og de mer menneskeskapte tingene som byer med hus og høye blokker, og arkitetur generelt.

Jeg liker også å se på mennesker rundt meg, sniklytte til samtaler de har og deretter gå hjem og skissere en tegnet hendelse av det jeg hørte. Det er mye rart som blir sagt der ute. Dette er også en fredelig og fin måte å ta hevn på, hvis en følte at en kom litt til kort i en situasjon. Da drar jeg bare hjem og tegner en nidtegning og blir med en gang i bedre humør...


English version follows:
This is a guest post from Tora Øidvin Greve. Tora has an exhibition in the Nordic Light Art Shop from 9th–18th of December. The vernissage is in Nordic Light Art Shop 9th of December at 19.00. 

Tora Øidvin Greve aka Illutora, artist and illustrator

I have been drawing since I was a little girl, and this has always been the best way for me to convay my thoughts and emotions, both good and bad.

I became part of the editorial staff in Filologen, a student journal, in 2008, where I illustrated covers, articles and posters.  From 2013 I have had assignments and been doing illustrations for customers like Aschehoug, Gyldendal, Tigerforlaget, Undine, Ugla Bar, Universitetsforlaget and many more.

In additions to my assignment for customers I also work on my own projects.  I also make drawings and prints for sale, or illustrations in my own stories.

My plan for the upcoming display at Nordic Light Gallery is to show a selection of illustrations done for customers, also my own drawings and prints.

My style and what I am inspired by:

I often start with sketches in a naturalistic style. I draw over and over again, so I can get to know the object better. Then I minimalize my lines, so they adapt better to each other and makes them cleaner, inspired by the “ligne claire” style.

I love working with interactions between positive and negative forms, and make color combinations create exiting spaces and forms, or strengthen an emotion or action in the illustration.

I spend a lot of time with my sketches before I move on to markers and liquid ink. Then I scan the drawing and begin to edit the illustration digital and do the final coloring in Adobe. Sometimes, if I have the opportunity and time, I prefer to do the coloring by hand with watercolor markers, ink and watercolor pencils. I also do etching, a which is a graphic gravure methode.

Step by step I have adapted my own signature drawing style. But everything has it’s roots, and my inspirations on how to elaborate the human body comes from my fascination for art in the Norse era and early middle ages, but also later on the Egyptian of Ancient. In my high school days I became inspired by artists like Chagall,Matisse and Picasso.
My interest for comics has inspired my style of drawing, both conscious and unconscious. Tintin, Asterix, Pytron, MAD, Valhall, Prins Valiant, Sprint, Kebbelife is just some example of comics that has inspired my style. In particular the use of humor is a strong inspiration for me, and you can find a lot of strange and black humor in my drawings also, though not always intended.

These days I let myself be inspired by artists like Swedish Stig Lindberg, Belgium Illustrator Brecht Evens Austrian artist like Jooost Swarte, Hundertwasser and Kirchner, Irish Harry Clarke and German Kate Kollwitz. But also Norwegian artists like Olaf Gulbransson, Edward Munch, Theodor Kittelsen and Gerhard Munthe. And the swedish illustrator Jon Bauer. But my most important inspiration has always been my dad! He is a graduated artist from KHIO and has always been my mentor since I was a little girl.
 
I also find a lot of inspiration in music. Genre like Black Metal, folk and psychedelic rock to mention some. The 60’s and 70’s is, and will always be, my favorite decades when it comes to music and style.
When it comes to my illustrations, literature also is a strong source of inspiration when I decide what to draw, and especially German author and literary critic W.G Sebald is one of the most interesting person in that area. I have used the way he goes back in time to reconstruct events as inspiration to a series of my own work which I have called “Melancholia”. Some of these drawings will be on the wall at my display at Nordic Light Gallery in december.
 
But all in all every genre of art can be inspirational, although it can be hard to find out exactly which mood, sentence, color combination, style or patterns that catches your eye. And of course not to forget the nature with it’s mountains, fjords, skies, animals, woods and oceans, but also man made items like cities, houses, tall buildings and architecture in general can be inspirational.
I like to look at us people, sit down and ease drop on a conversation and then go home and draw what I have experienced. There is a lot of strange stuff going on out there, and this can also be a subtle way to take revenge if you feel that your toes has been stepped on. If that happens I just go home and draw and my mood instantly gets better...