Nordic Light in new, Nordic cooperation: Will help young photographers to become internationally established

  Ingunn Strand. Photo: studio400.no. 

Ingunn Strand. Photo: studio400.no. 

Three photo festivals in the Nordic countries and a photo art magazine have combined into a network to develop the Nordic photo scene and help young photographers to become established on the international art scene.  

– This is an exciting partnership that will stimulate young and aspiring photographers into a career. We also hope that this will create more and stronger meeting places for young photographers and their audience, says Ingunn Strand, manager of Nordic Light.

In the network participate, in addition to Nordic Light International Festival of Photography in Kristiansund, also Landskrona Foto Festival in Sweden and Backlight Photo Festival in Tampere in Finland, as well as the photo art magazine KATALOG – Journal of Photography & Video. The three festivals share the feature of being a concerted event during a limited time, with exhibitions, lectures, workshops, and above all, arenas for meetings between artists and between artists and their audiences.  

Valuable experience
The network’s first joint project will be to offer young Nordic photographers a chance to develop through a joint exhibition project for the international scene, meetings and portfolio reviews with international curators, festival managers and publishers, and an opportunity for internship as curator. In total this collaboration will give 20-25 Nordic photographers a chance to gain valuable experience. “Young photographers” in this context means students in the final phase of their education, or those who graduated during the last two or three years.

Internship as curator will be offered at the Backlight and Landskrona festivals in 2017 and at the Nordic Light Festival in spring 2018. Participation in a portfolio review will be offered this year during Landskrona Foto Festival in September. The exhibition project will be held in 2018 in collaboration between Nordic Light and Backlight, and the works will be published in KATALOG.

The project is supported financially by the Nordic Culture Fund. Applications to take part will be published on the festivals’ websites and in other photographic media. Portfolio Review application for Landskrona is open now with deadline on 1st of June. 

CONTACT INFORMATION (NORWAY):

Ingunn Strand, Managing Director, Event & Artist Manager at Nordic Light Events AS
Phone +47 984 85 551, e-mail: ingunn@nle.no.

Websites: www.nle.no, www.landskronafoto.org, www.backlight.fi

//   

Nordic Light i nytt, nordisk samarbeid: 
Skal hjelpe unge fotografer å etablere seg internasjonalt

Tre nordiske fotofestivaler og et fotokunstmagasin skal samarbeide for å hjelpe unge fotografer til å etablere seg på den internasjonale kunstscenen.  

– Dette er et spennende samarbeid som skal stimulere unge og fremadstormende fotografer til en karriere. Vi håper også at dette vil skape flere og sterkere møteplasser mellom unge fotografer og deres publikum, sier Ingunn Strand, daglig leder i Nordic Light.

I tillegg til Nordic Light International Festival of Photography i Kristiansund, deltar Landskrona Foto Festival i Sverige og Backlight Photo Festival i finske Tammerfors/Tampere. Sammen danner de et nettverk med magasinet KATALOG – Journal of Photography & Video. Felles for festivalene er at de tilbyr utstillinger, foredrag, workshops og ikke minst arenaer for møter mellom kunstnere, og møter mellom kunstnere og publikum.

Verdifull erfaring
Nettverkets første fellesprosjekt vil være å tilby unge nordiske fotografer utviklingsmuligheter gjennom et felles utstillingsprosjekt for den internasjonale scenen, porteføljegjennomgang med internasjonale kuratorer, festivalsjefer og utgivere samt muligheter for internship som kurator. Samarbeidet vil gi opp mot 25 unge fotografer mulighet til å skaffe seg verdifull erfaring. Med «unge fotografer» menes studenter i sluttfasen av sin utdanning, eller de som har blitt uteksaminert i løpet av de siste to eller tre årene.

Internship som kurator vil bli tilbudt under Backlight og Landskrona i 2017 og under Nordic Light våren 2018, mens porteføljegjennomgang vil bli tilbudt under Landskrona Foto Festival i september i år. Utstillingsprosjektet kjøres i 2018 og blir et samarbeid mellom Nordic Light og Backlight, hvor arbeidene vil bli publisert i magasinet KATALOG.

Prosjektet støttes økonomisk av Nordisk Kulturfond. Søknad om deltakelse vil bli offentliggjort på festivalenes nettsider og i andre fotografiske medier. Søknad til Portfolio Review i Landskrona er åpen nå med søknadsfrist 1. juni. 

KONTAKTINFORMASJON: 

Ingunn Strand, Festivalsjef og daglig leder Nordic Light Events AS
Mobil +47 984 85 551, e-post ingunn@nle.no.

Nettsider: www.nle.no, www.landskronafoto.org, www.backlight.fi