Ragne Sigmond recieved the Photography Award

Self portrait. © Ragne Kristine Sigmond

Self portrait. © Ragne Kristine Sigmond

English summary: 
During Nordic Light 2017 in Kristiansund, Ragne Sigmond received the prestigious photography award (Fotografiprisen) for her distinctive imagery and very personal technique. This is a bi-annual award of NOK 100.000 handed out by Norwegian Professional Photographers fund (NFF) to a photographer with a combination of particularly professional quality and creativity.  

Norsk versjon:
Under Nordic Light 2017 i Kristiansund mottok Ragne Sigmond den prestisjefulle fotoprisen for sitt særegne bildespråk og svært personlige teknikk. Fotografiprisen er fotografiets svar på Brageprisen. Prisen på 100 000 kroner deles ut annen hvert år av Norske Fagfotografers Fond. 

”Prisen skal deles ut til en fotograf som i spesiell grad har utmerket seg ved sin faglige dyktighet, vist store skapende evner og som har skapt bilder som høyner fotografiets anseelse i vårt kulturliv.”

Juryformann Erik Fuglseth uttaler:

”Ragne Sigmond får Fotografiprisen 2017 for sitt særegne bildespråk og svært personlige teknikk, men teknikk alene vil aldri bære et fotografi. Sigmonds univers er preget av lekenhet og dedikasjon samt hennes vilje til å søke den ytterste konsekvens gjennom år med perfeksjonering uten å stagnere i sitt eget spor. Juryen vektlegger og berømmer også Sigmond for hennes mangeårige engasjement som formidler av fotofaget gjennom forelesninger, foredrag og workshops hvor hun generøst deler sin kunnskap og teknikk.”

 Lys, lys og atter lys! Sigmond startet karrieren som kommersiell portrettfotograf og herfra utviklet hun seg videre i sine personlige prosjekter. Hun fant nye muligheter for eksperimentering, og dette er noe hun fremdeles holder fast ved parallelt med sin undervisningsjobb.

”Fotoprosjektene er som vitaminpiller og er viktige for at jeg ikke stagnerer som fotograf, men sørger for at jeg alltid er i utvikling”, sier hun.

I Ragne Kristine Sigmond’s univers blir personene foran kameraet utfordret på en annerledes måte. Her fanges du på et millisekund svevende i luften eller som under vann, ved hjelp av lange eksponeringstider og penselstrøk av lys i mørke rom.

Til daglig underviser Ragne kommende fotografer på Medieskolerne i Viborg, Danmark, der hun selv har sin utdannelse fra, kombinert med lengre praksisopphold.

Hun hadde sin egen stil helt fra starten i 1999, og har løpende utviklet en teknikk som gir hennes bilder et svært personlig fotografisk uttrykk. I tidligere verk står kvinnelige modeller sentralt, som skildres som sterke og karakteristiske, gjerne i form av tekstiler som svever. Siden den gang er antrekk, rekvisitter og variasjon i modeller utvidet, men fellestrekket er fascinasjonen av materialer og mennesker i hverdagssituasjoner.

Lysmaling
Ragne Sigmond har fulgt bransjens overgang fra analog til digital, og hun tilskriver sin fascinasjon av lysmaling de siste årene som en fortsettelse på den analoge fasen hun en gang forlot med aspekter som langsom tid, tilfeldigheter og den omhyggelige konsentrasjonen om hvert enkelt bilde som rådet i langt høyere grad enn dagens digitale prosess. I teknikken lysmaling eksperimenterer hun med alt fra å male med skrivebordslamper og lommelykter i glidende bevegelser, til lange eksponeringer der en speedlight blits blir avfyrt flere ganger. Kombinasjoner av lysverktøy forekommer også, og velges etter den stemningen hun ønsker å uttrykke: Blitsen fryser bevegelse, og kontinuerlig lommelyktlys kan skape en illusjon av bevegelse og drøm. Hun beskriver selv sine lysmalerbilder som personlige fortolkninger av hverdagens flyktige øyeblikk av å bli hensatt i melankoli og dagdrømmetilstand.

Kort resumé om Ragne:
Utdannet i Danmark med praksis hos reklame-og portrettfotograf i Norge. Sigmond har undervist på fotografutdannelsen ved Medieskolerne i Viborg siden 2006. Hun har tidligere mottatt NFF, Norges Fotografforbunds høyeste utmerkelse: “Gull med krans” Hun har i de senere år også hatt flere utstillinger både i Norge og Danmark. Hun har hold TEDx- talk om “den kreative bildeprosess” og var også en viktig bidragsyter til bokverket “Se her” av Rudi Hass, en fantastisk lærebok innen fotografi.

Om Fotografiprisen:
Fotografiprisen ble innstiftet 1989, og utdeles av Norske Fagfotografers Fond (NFF). Prisen er på kr 100 000, og gis hvert annet år til en fotograf som ”i særdeles grad har utmerket seg på en faglig og kreativ måte”. Fotografiprisen utdeles for å stimulere seriøs bruk av fotografi, og er den største fotoprisen i Norge – tilsvarende Brage-prisen for forfattere. Vinneren skal ha en kombinasjon av høy faglig kvalitet og kreativitet. Dagens jury består av juryformann Erik Fuglseth (Norske Reklamefotografers Forening) og Arild Sønstrød (Norges Fotografforbund).

TIDLIGERE VINNERE AV FOTOGRAFIPRISEN: 
Morten Krogvold (1989), Knut Bry (1994), Dag Alveng (1997), Kjell Sten Tollefsen (1999), Agnete Brun (2001), Herdis Maria Siegert (2003), Tom Sandberg (2005), Per Maning (2007), Jonas Bendixen (2009), Rune Johansen (2011), Erik Almås (2013) og Hans Jørgen Brun (2015).

http://ragnesigmond.com/
https://norskefagfotografersfond.no/fotografiprisen/

Sensuality. © Ragne Kristine Sigmond 

Sensuality. © Ragne Kristine Sigmond 

Being me. © Ragne Kristine Sigmond 

Being me. © Ragne Kristine Sigmond 

Mirrored 2. © Ragne Kristine Sigmond

Mirrored 2. © Ragne Kristine Sigmond

Mirrored 4. © Ragne Kristine Sigmond 

Mirrored 4. © Ragne Kristine Sigmond