Meet Anna Adamo, Nordic Light Artist in Residence

 Nordic Light welcomes Anna Adamo, our very first Artist in Residence, to Kristiansund (Photo: Claudio Majorana ©)

Nordic Light welcomes Anna Adamo, our very first Artist in Residence, to Kristiansund (Photo: Claudio Majorana ©)

Italian photographer Anna Adamo (25 years) is the first Artist in Residence at Nordic Light in Kristiansund, Norway. For the coming four weeks, she will be living and working in the Kristiansund region. We had a chat with Anna to learn more about her background, her work and her plans for the stay. –I look forward to experience something unexpected! she says.

Anna Adamo was born in 1991 in a small city close to Milan in Italy. She approached photography when she was very young with her brother's camera.  

How did you get into photography?
– I’ve always been obsessed with our family albums. I was always looking at them when I was young, and I'm still doing it. I'm fascinated by the spontaneity of the subjects, relatives I've never met with their own story, pictures of my father - which I never met. My mom bought me a camera as a present when I was 14 years old, and then I started taking pictures of her. My family is indispensable for the person I am today and how I see the world. They brought me to see that the glass is half full and not half empty.  

Later she attended artistic studies at the institute of Arts of Monza. This is where she starts to have a more intimate approach to photography, but she dropped out of school before achieving her diploma. However, even without a solid educational background, she begins to build her way up in the world of photography. 

– In 2011, I won the first national Italian contest established by Leica with my project ‘’This is our youth’’. I was scouted by Alex Majoli from Magnum Photos, who was member of the jury. He introduced me to Cesura, a collective of photographers and photojournalists. I still work and collaborate with them. This is how I started to build my own career.  

What did winning the Leica contest mean to you? 
– It meant a lot to me because I didn’t know what was the “right” way to start working as a photographer. I was just 19 years old. When you're young it's easy to get lost and waste time, doing something that you don't like. I participated for fun, because I never take contests seriously. But it's been a good starting point! 

Anna found out about the Artist in Residence-project through a friend who follows Nordic Light on Facebook. He sent her a link and she decided to apply. 

– I applied because I thought it could be a good challenge for my work and my personal research. I’ve never been to Norway before. And to be honest, for the rest of Europe it’s hard to afford one month in Norway! The costs of living here is way much higher than in other countries. So, I’m very happy for this opportunity. 

The Artist in Residence-project facilitates her stay her by offering among other things a place to stay, a network and gallery space for an exhibition. The project is supported financially by Møre og Romsdal county. 

What’s your first impression of Kristiansund?
– I arrived only two days ago, and I definitely need to get used to it. I just spent three months in South America, crossing Chile, Peru, Bolivia and Argentinian Patagonia. One thing that hits me is that not much people are walking in the streets, everything is so quiet and silent. I’m not used to that at all. 

What do you expect from your stay? 
– Getting closer to local community. I'm planning to get in touch with and discover how people of my age live. I've been traveling all around Europe, documenting the life of kids, and Norway can expand my research and show other shades. I usually don't do street photography; my approach is always close with my subjects. That's why I need to know people and spend time with them before I take photographs. I look forward to experience something unexpected while here! 

In addition to possible activities during her stay, such as giving a lecture to high school students and experience nature and activities in the region, Anna will finish her stay in Kristiansund with an exhibition, opening on September 14th at the Nordic Light Art Gallery. 

What can the people of Kristiansund expect from your exhibition?
– Magic! I really hope they will come and see it. 

What are your long-term plans and dreams? 
– I'm happy about how people is starting to change their mind about storytelling, I'm starting to be appreciated by different networks, such as fashion. Living in Milano, that could be an interesting development. They don't see fashion photography as just models anymore; they want to get in touch with real people.  

– I will keep following experiences and travel to discover new situations and enrich my soul and my mind. My dream is keep dreaming forever!  

Anna tells that she also is preparing her first book, “Bakeca”, that will released at Paris Photo 2017 in November. The book is an anthropological research based on exhibitionists, a result of a collaboration over years with her colleague Marco Valli. 

We wish Anna Adamo good luck and all the best during her stay in Kristiansund!


NORSK VERSJON:  

Den italienske fotografen Anna Adamo (25 år) er den første kunstneren i residens hos Nordic Light i Kristiansund. I de kommende fire ukene skal hun bo og jobbe i Kristiansundsregionen. Vi har snakket med Anna for å høre mer om hennes bakgrunn, hennes arbeid og hennes planer for oppholdet. -Jeg ser frem til å oppleve noe uventet! sier hun. 

Anna Adamo ble født i 1991 i en liten by nær Milano i Italia. Hun begynte å fotografere med brorens kamera allerede som veldig ung.

Hvordan kom det seg at du begynte med fotografering? 
– Jeg har alltid vært besatt av våre familiealbum. Jeg så alltid på dem da jeg var liten, og jeg gjør det fortsatt. Jeg er fascinert av spontaniteten til subjektet, slektninger jeg aldri har møtt som har sin egen historie, bilder av min far –  fordi jeg aldri har møtt ham. Moren min ga meg et kamera i gave da jeg var 14 år, og da begynte jeg å ta bilder av henne. Min familie er avgjørende for at jeg er blitt den personen jeg er i dag og hvordan jeg ser på verden. De fikk meg å se at glasset er halvfullt, og ikke halvtomt. 

Etterhvert tok hun kunstneriske studier og ble mer fortrolig med fotografering, men hun droppet ut av skolen før hun fikk sitt vitnemål. Men selv uten en solid utdanning i grunn begynte hun å slå seg opp innen fotograferingens verden.

–  I 2011 vant jeg den første, nasjonale, konkurransen i Italia etablert av Leica med prosjektet "This is our youth". Jeg ble speidet av Alex Majoli fra Magnum Photos, som var medlem av juryen. Han introduserte meg for Cesura, et kollektiv av fotografer og fotojournalister. Jeg jobber og samarbeider med dem fortsatt. Slik begynte jeg å bygge min egen karriere.

Hva har det betydd det for deg å vinne Leica-konkurransen?
–  Det betydde mye for meg, fordi jeg ikke visste hva som var den "riktige" måten for å begynne å jobbe som fotograf. Jeg var bare 19 år gammel. Når du er ung, er det lett å gå seg vill og kaste bort tid på å gjøre ting du ikke liker. Jeg deltok for moro skyld, fordi jeg har aldri tatt konkurranser seriøst. Men, det har vært et godt utgangspunkt for meg!

Anna fikk vite om Artist in Residence-prosjektet gjennom en venn som følger Nordic Light på Facebook. Han sendte henne en link og hun bestemte seg for å søke.

– Jeg søkte fordi jeg mente det kunne være en flott utfordring for mitt arbeid og min forskning. Jeg har aldri vært i Norge før. Og for å være ærlig, så er det vanskelig for resten av Europa å ha råd til en måned i Norge! Kostnadene ved å bo her er langt høyere enn i andre land. Så jeg er veldig glad for denne muligheten.

Artist i Residence-prosjektet tilrettelegger for arbeidsoppholdet ved å tilby blant annet et sted å bo, et nettverk og galleriplass til utstilling. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter prosjektet med midler. 

Hva er ditt første inntrykk av Kristiansund?
Jeg kom hit for få dager siden og må definitivt bli vant til det. Jeg har nettopp tilbrakt tre måneder i Sør-Amerika, hvor jeg krysset Chile, Peru, Bolivia og den argentinske delen av Patagonia. En ting som slår meg er at det er lite folk i gatene, alt er så stille og rolig. Det er jeg ikke vant til i det hele tatt! 

Hva forventer du deg av oppholdet? 
– Å få komme nærmere lokalsamfunnet. Jeg vil komme i kontakt med folk på min egen alder og se hvordan de lever. Jeg har reist over hele Europa og dokumentert de unges liv. Med oppholdet i Norge får jeg utvidet min forskning og se andre nyanser. Jeg driver vanligvis ikke med gatefotografering; min tilnærming er nærhet til subjektet. Derfor må jeg bli kjent med folk og tilbringe tid sammen med dem før jeg tar bilder. Jeg gleder meg til å oppleve noe uventet!

Mulige aktiviteter under oppholdet er forelesning for videregående elever og å oppleve natur og aktiviteter i regionen. Anna vil dessuten avslutte sitt opphold i Kristiansund med en utstilling, som åpner 14. september i galleriet hos Nordic Light. 

Hva kan innbyggerne i Kristiansund forvente av utstillingen din?
-Magi! Jeg håper virkelig at de kommer og ser den.

Hva er dine langsiktige planer og drømmer?
– Jeg er glad for at folk har blitt mer opptatt av historiefortelling. Mitt arbeid begynner å bli lagt merke til i ulike bransjer, slik som motebransjen. Siden jeg bor i Milano kan det være en interessant utvikling. De ser ikke lengre på motefotografering som bare modeller; de ønsker å bli kjent med ekte mennesker.

– Jeg vil fortsette å oppleve ting og reise for å oppdage nye situasjoner og berike sjel og sinn. Drømmen min er å fortsette å drømme for alltid!

Anna forbereder også utgivelsen av sin første bok, "Bakeca", som kommer ut under Paris Photo 2017 i november. Boken med antropologisk forskning basert på ekshibisjonisme er et resultat av et flerårig samarbeid med kollegaen Marco Valli.

Vi ønsker Anna Adamo lykke til og alt godt under oppholdet i Kristiansund!