Vil etablere nettverk av bedrifter for å styrke kreativ næring.

 Ingunn Strand, daglig leder i Nordic Light Events og initiativtaker til etablering av et bedriftsnettverk for kreative næring på Nordmøre. Foto: Studio 400. 

Ingunn Strand, daglig leder i Nordic Light Events og initiativtaker til etablering av et bedriftsnettverk for kreative næring på Nordmøre. Foto: Studio 400. 

Nordic Light inviterer bedrifter og enkeltpersoner innen kreative næringer og kommunikasjon til oppstartsmøte for etablering av et kreativt bedriftsnettverk. 

(Summary in English below.) Bakgrunn er et ønske om en styrket kreativ næring på Nordmøre, som sammen kan realisere større prosjekter, selge hverandre tjenester og samarbeide både generelt og om administrative oppgaver. Med kreative næringer menes journalistikk, fotografi, grafikk, tekstforfattere, reklameagenturer og alle tilliggende virksomheter.

Oppstartsmøtet arrangeres i Nordic Light sine lokaler den 4. september kl. 14-17. Nordic Light har søkt om støtte fra kommunalt næringsfond til gjennomføring av en forstudie, og møtet neste uke er et første ledd i denne.

– Innholdet og ambisjonene for nettverket er ikke satt. Vi er ute etter synspunkter på muligheter og utfordringer vi kan løse sammen, og hvilke ambisjoner for samarbeid som finnes rundtomkring. Vi håper mange vil delta, slik at vi får god bredde og gode innspill til arbeidet vi skal i gang med, sier daglig leder og initiativtaker Ingunn Strand i Nordic Light Events.

I utgangspunktet har man invitert bedrifter og enkeltpersoner som jobber med, eller brenner for, kreative næringer og kommunikasjon.

Løfte kreative næringer

Vi ser etter positive enkeltpersoner som kan være med å realisere bedriftsnettverket, og positive fagmiljøer som ønsker å stå sterkere sammen med andre innenfor samme eller tilliggende fagfelt. Kort og godt ser vi etter de som vil være med å løfte de kreative næringene og styrke disses posisjon og vilkår her på Nordmøre! sier Strand.

På oppstartsmøtet står forstudiet og diskusjon rundt muligheter, ønsker og ambisjoner for samarbeid på agendaen. I tillegg blir det et innlegg fra Sigri Sevaldsen, som er daglig leder og partner i 657 i Oslo. 657 Oslo er et arbeidsfellesskap for kreative næringer med 200 medlemmer som til sammen utgjør 90 bedrifter.

Det 657 Oslo har fått til er både spennende og inspirerende, og jeg tror vi kan lære mye av Sigri og hennes erfaringer, avslutter Ingunn Strand, og oppfordrer de som vil høre mer om planene for et bedriftsnettverk til å melde seg på møtet.

Kontaktinformasjon:
Ingunn Strand, Managing Director Nordic Light Events. E-post ingunn@nle.no | Telefon 98 48 55 51. 


MER INFORMASJON OM OPPSTARTSMØTET 

> Klikk her for invitasjon med agenda og påmelding. 

 

SUMMARY IN ENGLISH:

Nordic Light wants to establish a corporate network for companies and individuals within creative businesses and communications in the Nordmøre region and therefor invites to an introduction meeting on Monday September 4th at 2-5 pm at the Nordic Light House (Konsul Knudtzonsgt. 4b in Kristiansund) to tell more about the plans and to discuss possibilities, challenges and ambitions for cooperation.