Nordic Light Autumn Exhibition 2017 with Anna Adamo and Ola Alnæs

Nordic Light Artist in Residence, the Italian photographer Anna Adamo, exhibits at Nordic Light Art Gallery during the Autumn Exhibition 2017. Photo: Nordic Light/Katrine Øvstegård.

Nordic Light Artist in Residence, the Italian photographer Anna Adamo, exhibits at Nordic Light Art Gallery during the Autumn Exhibition 2017. Photo: Nordic Light/Katrine Øvstegård.

Nordic Light sin Høstutstilling 2017 åpnet den 14. september og viser verker av fotograf Anna Adamo (som en del av prosjektet Artist in Residence) og illustratør Ola Alnæs (som en del av prosjektet "Fra gråpapir til galleri"). Begge prosjekter støttes av Møre og Romsdal fylkeskommune. Utstillingen kan du se i vårt galleri frem til 7. oktober. Les mer om Anna Adamo og Ola Alnæs nedenfor. 

The Nordic Light Autumn Exhibition 2017 opened on September 14th and displays works from photographer Anna Adamo, Nordic Light Artist in Residence, and illustrator Ola Alnæs, part of the project "From brown paper  to gallery". Both projects are supported by Møre and Romsdal County. The exhibition stands in our gallery until October 7th. Read more about Anna Adamo and Ola Alnæs below. 

Anna Adamo - Nordic Light Artist in Residence

NO (English version below): Den italienske fotografen Anna Adamo har siden midten av august vært i residens hos Nordic Light, som et ledd i prosjektet Artist in Residence, støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Anna ble født i 1991 i en liten by nær Milano i Italia. Hun begynte å fotografere med brorens kamera allerede som veldig ung. Etterhvert tok hun kunstneriske studier og ble mer fortrolig med fotografering, men hun droppet ut av skolen før hun fikk sitt vitnemål. Selv uten en solid utdanning i bunn begynte hun å slå seg opp innen fotograferingens verden. I 2011 vant hun den første, nasjonale, konkurransen i Italia etablert av Leica med prosjektet "This is our youth". Hun ble oppdaget av Alex Majoli fra Magnum Photos, som introduserte henne for Cesura, et kollektiv av fotografer og fotojournalister. Hun jobber og samarbeider fortsatt med dem, og har begynt å bygge sin egen karriere. 

Utstillingen i Kristiansund under Høstutstillingen 2017 består av verker fra hennes arbeidsopphold i regionen. Anna er spesielt opptatt av ungdomskultur, og har også vært innom miljøer som fotball og landbruk under sitt residensopphold. Alle verker er til salgs, kontakt oss på nle (at) nle.no for spørsmål. 

ENG (Norsk versjon ovenfor): The Italian photographer Anna Adamo has been in residence at Nordic Light for four weeks in August/September, as a part of the Artist in Residence project supported by Møre and Romsdal County.

Anna was born in 1991 in a small town near Milan, Italy. She started shooting with her brother's camera when she was very young. Eventually, she took artistic studies and became more familiar with photography, but she dropped out of school before she received her diploma. Even without a solid education, she began to beat herself up in the world of photography. In 2011, she won the first national competition in Italy established by Leica with the project "This is our youth". She was discovered by Alex Majoli from Magnum Photos, who introduced her to Cesura, a collective of photographers and photojournalists. She is still working with them, and has started building her own career.

The exhibition in Kristiansund during Nordic Light Autumn Exhibition 2017 consists of works from her stay in the region. Anna is particularly concerned with youth culture and has also been involved in environments like football and agriculture during her stay. All works are for sale, please contact us at nle (at) nle.no if you want to know more. 

Ola Alnæs - Fra gråpapir til galleri

NO (English versjon below): Ola Alnæs har studert illustrasjon ved Norges Kreative Høyskole i Trondheim, og har fullført en bachelor i illustrasjon ved Curtin University i Perth, Australia. Han har alltid hatt en viss interesse for tegning og design, men prøvde seg ikke på dette selv, før han tok linjen "Strek og striper" ved Ringebu Folkehøgskule i 2010. 

Til denne utstillingen har Ola jobbet med kollasj; enkelt sagt klipp og lim. Han har samlet inn gamle bøker, tekstiler osv. fra bruktbutikker og andre som har hatt slike ting liggende. Han har klippet og revet, og samlet et stort bibliotek av bilder, detaljer og typografi. Så lager han nye bilder ved å sette sammen de ulike elementene til noe nytt. Kollasjene er eksperimentelle, han utforsker stilen på sin måte, og har ofte et grovt og kaotisk uttrykk. Alle verker er til salgs, kontakt oss på nle (at) nle.no for spørsmål. 

ENG (Norsk versjon ovenfor): Ola Alnæs has studied illustration at the Norwegian College of Creative Studies in Trondheim, and has completed a bachelor degree in illustration at Curtin University in Perth, Australia. He has always had a certain interest in drawing and design, but did not try it properly before taking “Streak and Stripes” at the Ringebu Folk High School in 2010.

For this exhibition, Ola has worked with collage - cut and paste. He has collected old books, textiles and others from second hand stores or others. He has cut and torn, and collected a large library of pictures, details and typography. Then he creates new pictures by combining the different elements into something new. The collages are experimental, he explores the style in his own way and often has a rough and chaotic expression. All works are for sale, please contact us at nle (at) nle.no if you want to know more.