Stor interesse for kreativt bedriftsnettverk

 Ingunn Strand (til høyre), daglig leder i Nordic Light Events, vil etablere et kreativt bedriftsnettverk i Kristiansund. Sigri Sevaldsen, daglig leder i coworking-spacet 657 i Oslo, har bidratt med innspill og erfaringer rundt samarbeid og samlokalisering. Foto: Nordic Light Events.  

Ingunn Strand (til høyre), daglig leder i Nordic Light Events, vil etablere et kreativt bedriftsnettverk i Kristiansund. Sigri Sevaldsen, daglig leder i coworking-spacet 657 i Oslo, har bidratt med innspill og erfaringer rundt samarbeid og samlokalisering. Foto: Nordic Light Events.  

Rundt 30 deltakere fra et tjuetalls bedrifter var med og diskuterte ideer og ambisjoner for et mulig nettverk for bedrifter og enkeltpersoner innen kreative næringer og kommunikasjon. I tillegg fikk deltakerne et inspirerende innlegg av Sigri Sevaldsen, daglig leder i coworking-spacet 657 i Oslo. 

– Jeg sitter med inntrykket av at det er en felles oppfatning blant de oppmøtte at kreative næringer kan og vil bidra til regional utvikling på Nordmøre. Det er et spennende utgangspunkt! sier daglig leder i Nordic Light Events, Ingunn Strand, som også er initiativtaker til nettverket. 

Nordic Light Events AS har fått støtte fra næringsfondet i Kristiansund kommune til en forstudie som skal utrede muligheten for etablering av et bedriftsnettverk for kreative næringer i Kristiansund (Les også: Vil etablere nettverk av bedrifter for å styrke kreativ næring). Denne uken samlet seg rundt 30 deltakere fra et tjuetalls bedrifter på Nordmøre for å komme med innspill og diskutere ideer og ambisjoner for et slikt nettverk. 

Hva er verdien med å være del av et bedriftsnettverk, hvordan kan man bli sterkere gjennom samarbeid og deling av kompetanse og informasjon? Hvor spiss kan man være og hvor spiss tør man å være når det gjelder hvilke typer virksomheter som kan være en del av et kreativt bedriftsnettverk? Hva er fordelene med samlokalisering og hvilke muligheter ser man for dette på kort og lang sikt? Dette var noe av det som ble diskutert under møtet. 

– Ambisjonene spenner fra mer uformelle nettverksmøter til coworking i et eget hus. Hva som er ønskelig og realistisk å få til, skal forstudien gi nærmere svar på. Vi har opprettet en prosjektgruppe som nå skal komme sammen og ta arbeidet et skritt videre, sier Ingunn Strand. 

Brukerinvolvering står sentralt i metoden man ønsker å benytte seg av i forstudien. Det vil følgelig være behov for utstrakt input og feedback fra aktuelle deltakerbedrifter i form av ulike intervjuer og brukerundersøkelser som man nå skal i gang med.

– Coworking er fremtiden
Coworking-spacet 657 i Oslo ble etablert i 2012 og ledes i dag av Sigri Sevaldsen fra Kristiansund. 657 leier ut kontorplass og fasiliteter til frilansere, entreprenører og bedrifter primært innenfor kultur- og kommunikasjonsbransjen og andre kreative næringer. I tillegg leier de ut lokaler til arrangementer som workshops, utstillinger og foredrag. 

Fra oppstartet på nettopp 657 m2 i et gammelt fabrikklokale på Fredensborg, har fellesskapet utvidet seg etasje for etasje og teller i dag 200 medlemmer fra 90 bedrifter. 

– Co-working er fremtidens måte å arbeide på. Det er fleksibelt, tverrfaglig og konkurransedyktig. Her henter man inspirasjon, får tilgang på nettverk og gode caser. Det er stor grad av samarbeid mellom bedriftene i 657, og vi samarbeider også med andre coworking-miljøer både i Norge og internasjonalt, forteller Sigri Sevaldsen. 

I 657 har man stort fokus på hva medlemmene ønsker og har behov for. Det foregår mange felles arrangementer for å bygge intern kultur og skape et felleskap. Nettverksmøter, fagutviklingskurs, felles lunsj, mentoring og ulike sports- og aktivitetsgrupper basert på felles interesser for å nevne noe. 

– Det er spennende tanker og masse muligheter å gripe fatt i her i Kristiansund og på Nordmøre når det gjelder bedriftsnettverk. Her er det bare å kjøre på! oppfordrer Sevaldsen.