Sanginnslag med Dalabrekka-elever før Ansikt til Ansikt

Foto: Elisabeth Bjerkestrand

Foto: Elisabeth Bjerkestrand

6. og 7. trinn ved Dalabrekka skole er en gjeng med virkelig sangglade elever, som er spente og glade for å få anledningen til å synge for publikum og gjester under årets Nordic Light. 

De sangglade elevene på 6. og 7. trinn ved Dalabrekka skole har de siste to årene invitert familie og venner til flere huskonserter, de har arrangert allsang og kulturtimer for hele skolen og de har sunget ved skolenes julegudstjeneste i Kirkelandet kirke. Nå er de klare for å ta enda et skritt «ut i verden»! Torsdag 26. april kan du høre de synge i Caroline før kveldens talkshow "Ansikt til Ansikt", der Morten Krogvold ønsker Christian Michelsen, Kjetil Thorsen og Rune Edøy velkommen til en samtale om lidenskap, måloppnåelse, pågangsmot, drivkraft, suksess, ledelse og lidelse – og kanskje litt fotball også? 

OM DALABREKKA SKOLE - EN "SYNGENDE SKOLE"

Dalabrekka skole er en del av det nasjonale konseptet «Syngende skole», en skolemiljøsatsing med sang som hovedvirkemiddel. Målet er at alle barn i norsk skole skal få synge hver dag fordi det gir glede, energi, bedre språk, bedre sosiale ferdigheter og et bedre læringsmiljø.

Å synge sammen gir en sterkere følelse av tilhørighet i gruppa og er derfor også et godt integreringstiltak for barn som står utenfor som følge av språk, etnisitet eller sosiale forskjeller. Barn som synger opplever mestring og blir tryggere på sin egen stemme. Både barn og voksne blir glade av å synge, og glade barn lærer bedre og har det bedre på skolen.

Foto: Elisabeth Bjerkestrand

Foto: Elisabeth Bjerkestrand

Foto: Elisabeth Bjerkestrand

Foto: Elisabeth Bjerkestrand

Nordic LightComment