Photographer Philip McCormak Aandahl

Philip Aandahl

utstilling

foredrag

Philip McCormack Aandahl ble født 19. april 1974 i Kristiansund. I dag holder han til i London hvor han jobber som fotograf og driver det ikke-kommersielle utstillingslokalet aStudio som hadde sin første utstilling høsten 2009.

Aandahl er utdannet sosialantropolog i Norge og Nord-Thailand. I 2003 mottok han sitt diploma ved the University for the Creative Arts, hvor han studerte film og fotografi. Han liker å jobbe innenfor en rekke diverse sjangre for å utforske og arbeide med opptreden og identitet.

På Nordic Light International Festival of Photography 2010 skal Philip McCormack Aandahl vise bilder fra sitt pågående prosjekt i Namibia. Ved å sette spørsmålstegn til dokumentarfotografiets rammeverk, skaper bildeserien en kompleks historie om fakta og fiksjon. Gjennom samme historie utforsker og snakker han om teamer som klasse, rase, ideer og "annerledeshet".