Et av festivalens trekkplastre er at man kan treffe sine fotografiske helter ansikt til ansikt; det være seg etter et foredrag, ved boksigneringer, på gata, i kunstnerens galleri eller på puben. «Meet the legends» og "LOOK, LISTEN, LEARN, ENJOY" er slagordet som preger plakater og bannere over hele Kristiansund, og Nordic Light holder sine løfter.

Bruce Davidson

Bruce Davidson

CV

Education

Yale University
Rochester Institute of Technology

Awards

2007       Gold Medal Visual Arts Award – National Arts Club
2004       Lucie Award – Outstanding Achievement in Documentary Photography
1998       Open Society Institute Individual Fellowship
1973       American Film Festival - First Prize in Fiction (Isaac Singer’s Nightmare and 
              Mrs. Pupko’s Beard)
1969       Critics Award, the American Film Festival (for Living off the Land)
1967       National Endowment for the Arts Grant for Photography
1962       Guggenheim Fellowship
1949       First prize in the Kodak National High School Competition

Bruce Davidsons forkjærlighet for fotografiet startet allerede i 7 års alderen da han fikk sitt eget kamera. Dette brukte han til å fotografere nabolaget sitt i forstaden Oak Park, Illinois.  - De fleste gutter på min alder hadde en hund, sier han og ler. - Jeg hadde et kamera.

Han fikk overtalt moren til å lage et eget mørkerom til seg i kjelleren, og veien videre som fotograf syntes som den mest naturlige i hele verden. Som 16 åring vant han førsteprisen i Kodak National High School Competition, og før han visste ordet av det befant han seg på gatene i Chicago for å fotografere city life. Han fortsatte videre skolegang på The Rochester Institute of Technology og Yale University. Militærtjenesten gjorde han unna i Paris, hvor han også ble introdusert for Henri Cartier-Bresson.

Etter militærforpliktelsene i 1957 arbeidet han som frilans fotograf for magasinet Life, og allerede i 1959 ble han opptatt som fullverdig medlem av det prestisjetunge fotobyrået Magnum. 

Davidsons mest kjente arbeider er fra 1958-1965. Vi snakker om legendariske fotoreportasjer som «The Dwarf», «Brooklyn Gang» og «The Civil Rights Movement». Senere kom dessuten «East 100th Street» og «Central Park and Subway” og nylig har han utgitt en kjempebok med tre bøker i én med hele livsverket sitt. 

Davidsons fotografier kjennetegnes av imponerende bruk av lys og skygge for å skildre følelser. Han er en av gigantene i sjangeren dokumentarfotografi, et stort forbilde for mange fotografer, og et ikon som ble etterlignet på 70-, 80- og 90-tallet i Skandinavia. Men, han gir Cartier-Bresson æren for at han valgte å satse på dokumentarfotografering fremfor noe annet. 

Stjernefotografen har en portfolio som er enestående og imponerende. Likevel fremstår han ydmyk. Bruce Davidson har vært på rett plass til rett tid, han så motivene og fanget dem. – Jeg er bare en humanist, sier Davidson. – Jeg bare fotograferer de menneskelige tilstandene slik jeg oppfatter dem. Det kan være alvorlige hendelser. Ironiske eller komiske. Eller politiske. Nesten alt vi gjør i livet er relatert til politikk, eller hva?