christina leithe h.

Foto: Anders Engnæs

Foto: Anders Engnæs

Den norske kunstfotografen Christina Leithe H. jobber med analogt svart/hvitt-fotografi og tar i bruk sjangre som iscenesettelse og dokumentar i sitt arbeid. Landskap, stilleben og portrett er tilbakevendende motiver, gjerne satt sammen til fiktive fortellinger. Leithe H. er spesielt interessert i menneskelige relasjoner og bruker ofte dette som utgangspunkt for prosjektene sine.

I 2012 vant hun Nordic Dummy Award med bokprosjektet Notes, som ble utgitt i 2013. Boken beskrives som en reise gjennom tap og melankoli og består av landskaps- og stedsbilder fra kunstnerens arkiver.

Leithe H. er utdannet i Norge, Sverige og Skottland og har stilt ut flere steder nasjonalt og internasjonalt, blant annet på Akershus Kunstsenter, Galleri Maria Veie og Charlottenborg Kunsthall. Hun er også medredaktør for kunstpublikasjonen Spesial Nord.

 

 

 

Utstilling
Collection in black n white
Galleri Jonas Eriksen

 

Boksignering og samtale
Torsdag 23. april
18:00
Galleri Jonas Eriksen
Fri inngang

 


nordic light 2015