the festival exhibitions // FestivalUtstillingene

(ENG)
The Festival Exhibition will be open to the public also this summer until the end of August.

14th of May–13th of June we will be working on re-locating some of the exhibitions and all of the exhibition will not be open. During this period we will not have fixed opening hours. The exhibitions at the Nordic Light House will be open on request and as long as the Nordic Light-staff is in the office.

Opening hours and a list over what locations the different exhibitions are at, will be published closer to June 13th.

 

(NO)
Festivalutstillingene vil være åpne for publikum også i sommer, og ut august måned.

14.mai–13.juni vil vi flytte enkelte av utstillingene, og alle utstillingene vil derfor ikke være tilgjengelig. I denne perioden vil vi ikke ha fastsatte åpningstider. Utstillingene på Nordic Light-huset vil være åpne på forespørsel og så lenge det er ansatte på Nordic Light-kontoret.

Åpningstider og liste hvor hvilke utstillinger du finner i hvilke lokaler kommer nærmere 13.juni.


(ENG)
Nordic Light Gallery
(and Nordic Light-office):

Konsul Knudtzonsgate 4B, 6509 Kristiansund

 

(NO)
Nordic Light Gallery
(and Nordic Light-kontoret):

Konsul Knudtzonsgate 4B, 6509 Kristiansund


(ENG)
Sales exhibitons

Almost all of our exhibitons are sales exhibitons. For a complete list with prices and what images are for sale, you can download the sales catalogue. Please do not hesitate to contact us if you have sales inquiries.

Sales inquiry →

 

(NO)
Salgsutstillinger

De aller fleste utstillingene er salgsutstillinger, enten helt eller delvis. For en fullstendig oversikt over priser og hvilke bilder som kan kjøpes, kan du laste ned salgskatalogen. Ta gjerne kontakt om du ønsker å kjøpe et bilde, eller om du har spørsmål om noen av utstillingene.

Salgsforespørsel →


(NO) Åpningstider

Åpningstider kommer nærmere 13. juni

(Eng) Opening hours

Opening hours will be published closer to 13th of June.


Exhibitions // utstillingene

Jane Evelyn Atwood

Mona Kuhn

Siri Dannevig

Todd Hido

Mário Macilau

John Swannell

Morten Løberg

Elina Brotherus

Lucas Foglia

Anne-Stine Johnsbråten

French Cowboy

Helge Skodvin

Lene Marie Fossen

Peter Turnley

Boe Marion

Lena Stjernström

Iké Udé

Jodi Bieber

Knut Bry