Helge Skodvin


Attending with:

Lecture: Friday 5th of May at 10.30-11.30
Exhibition: "A Moveable Beast"
(Exhibited in "The Print Room", Nordic Light-house)

→  Buy festival pass
→  Buy single ticket


Helge Skodvin, born and based in Bergen in Norway, is working freelance for a number of magazines and newspapers, but is probably best known for his personal projects. Recently he has received much attention for the series A Moveable Beast, published as a book 2015 and that has toured the country in the form of an exhibition. The series shows stuffed animals like you have never seen them before; on their way to be packed down from the Natural History Collections in Bergen. The book Volvo 240 came out the same year, and is a fascinating photographic record of many of the remaining vehicles in the country of this type. Skodvin is a member of the agency Moment and is represented by Institute.

(Norsk tekst:) Bergensfotografen Helge Skodvin jobber frilans for en rekke magasiner og aviser, men er nok mest kjent for sine personlige prosjekter. Den seneste tiden har han fått mye oppmerksomhet for serien A Moveable Beast, som kom ut i bokform i 2015 og nærmest har turnert landet i utstillingsform. Serien viser utstoppede dyr slik du aldri har sett dem før, på vei til å bli pakket ned fra De naturhistoriske samlinger i Bergen. Boken Volvo 240 kom ut samme år, og er et fascinerende fotografisk dokument over en rekke av landets gjenværende biler av denne typen. Skodvin er medlem av byrået Moment og representert av Institute.

Helge Skodvin

Helge Skodvin

Works by Helge Skodvin:

© Helge Skodvin

© Helge Skodvin

© Helge Skodvin

© Helge Skodvin

© Helge Skodvin

© Helge Skodvin