Jodi Bieber


Attending with:

Lecture: Saturday 6th of May at 17.00-18.00
Exhibition: "Soweto"
(Exhibited in "The Bakery", Nordic Light-house)

buy festival pass
→ buy single ticket


South African Jodi Bieber’s works reflect what she is thinking about the world and is reflected back through the voice of the people in them. Her professional career began covering the 1994 Democratic Elections in South Africa after attending three short photography workshop courses. A turning point was being selected to participate in the World Press Masterclass held in Holland in 1996. A door-opener to travel the world on assignment for international magazines and NGO’s. She has won numerous international awards including the Premier Award at World Press Photo in 2010. She continued to create her own projects and presently spends most of her time working this way. Her projects are exhibited both locally and abroad.

(Norsk tekst:) Sørafrikanske Jodi Biebers arbeider gjenspeiler hva hun tenker om verden og reflekteres tilbake gjennom stemmen til menneskene i dem. Hun begynte karrieren med å dekke det første frie demokratiske valget i Sør-Afrika i 1994 etter å ha deltatt på tre korte fotografiworkshops. Et vendepunkt var deltakelsen i World Press Masterclass i Holland i 1996. Dette åpnet døren til å reise verden rundt på oppdrag for internasjonale magasiner og frivillige organisasjoner. Hun har vunnet en rekke internasjonale priser, blant annet Premier Award på World Press Photo i 2010. Hun fortsatte å skape sine egne prosjekter og tilbringer mesteparten av sin tid med å jobbe på denne måten. Hennes prosjekter er utstilt både lokalt og i utlandet.

Jodi Bieber (Photo: Pamela Soeharno)

Jodi Bieber (Photo: Pamela Soeharno)

Works by Jodi Bieber

© Jodi Bieber

© Jodi Bieber

© Jodi Bieber

© Jodi Bieber

© Jodi Bieber

© Jodi Bieber