Knut Bry


Attending with:

Exhibition/installation: Knut Siemsgate 8, Kristiansund

(Aure Kulturskole arranges workshop with Knut Bry Friday May5th and Saturday May6th in cooperation with Nordic Light. Click for more information and registration.)    

buy festival pass or exhibition pass


Knut Bry is recognized as a photographer, both nationally and internationally, working within a variety of genres. Travel reportages for Condé Nast Traveler, major fashion series for Vogue, illustration of books and exhibitions of his own art photographs are some examples of what he has been working with through a career spanning decades. He is well known for his color palette and use of light and shapes. Lately he has recognized himself for his humanistic projects, including the refugee crisis in Europe.

(Norsk tekst:) Knut Bry er anerkjent som fotograf både nasjonalt og internasjonalt, og jobber innen en rekke sjangre. Reisereportasjer for Condé Nast Traveler, store moteserier for Vogue, illustrasjon av bøker og utstillinger av egne kunstfotografier er bare noe av det han har arbeidet med gjennom en karriere som spenner over flere tiår. Han er velkjent for sin fargepalett og bruk av lys og former. Den siste tiden har han gjort seg bemerket for sine humanistiske prosjekter, blant annet om flyktningkrisen i Europa.

Knut Bry. Photo: Marius Nilsen (©)

Knut Bry. Photo: Marius Nilsen (©)

Works by knut bry

© Knut Bry

© Knut Bry

© Knut Bry

© Knut Bry

© Knut Bry

© Knut Bry