KRISTIANSUND FOTOHISTORISKE forening // Kristiansund Photo Historical Association

(English version below). Kristiansund Fotohistoriske Forening har hatt utstillinger i forbindelse med Nordic Light i mange år. I år feirer foreningen 10-årsjubileum! Jubileumsutstillingen finner du i Storgata 19 (v/Nordmøre Museum). 

Leder, Sissel Engvig, forteller: "Vi har gjennom årene hatt mange ulike utstillinger, slik som «Carte de visite», «Sildefiske langs kysten av Kristiansund» og mange flere. Alle utstillingene har dokumentert viktige begivenheter i Kristiansund og omland. Vår felles historie og identitet.

Vi er stolte av at vi har klart å lage en utstilling hvert år. Det handler mye om penger og sponsorer, og gjennom årene er det mange vi har å takke for økonomisk støtte. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og mange firmaer i byen.

Når vi nå skal feire vårt 10-årsjubileum, gjør vi det med stolthet. Årets utstilling er satt sammen av bilder fra de viktigste utstillingene gjennom disse årene. Velkommen!". 

ENGLISH: Kristiansund Photo Historical Association have had exhibitions at Nordic Light for many years. This year is their 10 years’ anniversary! The anniversary exhibition will be found in Storgata 19 (Nordmøre Museum). 

The leader of the association, Sissel Engvig, tells: "During the years we have had a lot of different exhibitions such as “Carte de visite”, “Sildefiske langs kysten av Kristiansund” (translates Herring fishing along he coast of Kristiansund) and many others. All these exhibitions have documented important events in Kristiansund and in the region. Our common history and identity.

We are proud of being able to have an exhibition each year. It is often a question about money and sponsorship. We have a lot of people to thank through the years, such as Møre og Romsdal Fylkeskommune, Kristiansund kommune and many companies in the city.

When we now are celebrating our 10 years’ anniversary, we do it with pride. This year’s exhibition will be a retrospective from the past ten years. Welcome!" 

Kristiansund after the bombing in 1940. Photographer: unknown. Image owner: Nordmøre Museum 

Kristiansund after the bombing in 1940. Photographer: unknown. Image owner: Nordmøre Museum 

The harbour in Kristiansund. Photographer: G. Sverdrup image owner: Ketil Sverdrup 

The harbour in Kristiansund. Photographer: G. Sverdrup image owner: Ketil Sverdrup 

Carte de visite, from around 1880. Photographer: E.M Schmedling. Image owener: Sissel Engvig 

Carte de visite, from around 1880. Photographer: E.M Schmedling. Image owener: Sissel Engvig