Kristin hjellegjerde


Attending with:

Lecture: Thursday 4th of May at 12.00-13.00

buy festival pass
→ buy single ticket


Kristin Hjellegjerde runs a self-named gallery in London. Established in 2012, Kristin Hjellegjerde Gallery quickly gained recognition in the contemporary art world for showing a roster of innovative, international artists, both emerging and established, with strong theoretical and aesthetic bases. Kristin Hjellegjerde seeks to discover and develop new talents by creating a platform through which they can be exposed to local and international clients. She acts as an art advisor for private and corporate collectors, as well as working closely with developers and architects. Her gallery was named one of Blouin's 500 Best Galleries Worldwide in both 2016 and 2015, and The Londonist's Independent Gallery of the Year in 2014.

(Norsk tekst:) Kristin Hjellegjerde driver galleri i eget navn i London. Etablert i 2012, fikk Kristin Hjellegjerde Gallery raskt anerkjennelse i miljøet for samtidskunst for sin evne til å vise frem innovative og internasjonale kunstnere, både veletablerte og nye. Hjellegjerde ønsker å oppdage og videreutvikle nye talenter, ved å skape en plattform hvor de kan bli eksponert for både lokale og internasjonale kunder. Hun jobber også som kunstrådgiver både for private og kommersielle kunstsamlere, og hun jobber tett med utviklere og arkitekter. Galleriet ble både i 2015 og 2016 utnevnt til et av Blouins 500 beste gallerier i verden, og til "The Londonist's» Independent Gallery of the Year" i 2014.

Kristin Hjellegjerde (Photo: MLR Photo)

Kristin Hjellegjerde (Photo: MLR Photo)