Lena Stjernström


Attending with:

Lecture: Thursday 4th of May at 15.30-16.30
Exhibition: TBA
(Exhibited in "The Print Room", Nordic Light-House)

 

 BUY FESTIVAL PASS
 BUY SINGLE TICKET


Growing up with a father who was a keen photographer himself, Lena Stjernström early became familiar with looking at fine art objects, statues and to define beauty. Through the lense of his Zeiss Ikon camera, he taught her how to find the light and to catch the life in a picture. The camera became a way of communication, but also a way to view and explore the world. She was awarded “Vågåprisen 2012” by Morten Krogvold. “This is a photographer gambling with the expression – and her abilities”. Lena Stjernström currently lives in Stockholm, Sweden, and has been invited as “The Director’s Choice 2017”.

(Norsk tekst:)

Oppvokst med en far som selv var en ivrig fotograf, ble Lena Stjernström tidlig vant til å betrakte ”fine art”, statuer og å definere skjønnhet. Gjennom lensen til sitt Zeiss Ikon kamera, lærte han henne å finne lyset og å fange livet i et bilde. Kameraet ble en måte å kommunisere på, men også en måte å se og oppdage verden. Hun ble tildelt ”Vågåprisen 2012” av Morten Krogvold. ”Dette er en fotograf som gambler med utrykket – og sine evner”. Lena Stjernström bor for tiden i Stockholm og har blitt invitert som ”Director’s Choice 2017”.  

Lena Stjernström (©Maria Fäldt)

Lena Stjernström (©Maria Fäldt)

Works by lena stjernström

© Lena Stjernström

© Lena Stjernström

© Lena Stjernström

© Lena Stjernström

© Lena Stjernström

© Lena Stjernström