The Autumn exhibition2 2017 (Høstutstillingen)

Autumn Exhibiton 2017 // Høstutstillingen 2017

14th of September–7th of October(14.9–7.10)


About the exhibition // Om utstillingen

[EEnglish:] The autumn exhbition feautered the Italian photographer Anna Adamo, who was the first guest photographer in Nordic Light Photo Artist Residency. She exhibited work made during her stay in Kristiansund.

Ola Alnæs, a local illustrator, presented his first exhibition of collages. His exhibition was part of the project "Fra Gråpapir til Galleri".

Both projects are supported by the county of Møre og Romsdal.

[Norsk:] Under høstutstillinge fikk vi møte den italienske fotografen Anna Adamo, den første gjesten i Nordic Light Photo Artist Residency.  Hun stilte ut bilder tatt under sitt opphold i Kristiansund.

Ola Alnæs, en lokal illustratør, viste oss sine første utstilling med kollasjer. Alnæs' utstilling var gjennom prosjektet «Fra Gråpapir til Galleri»

Begge prosjekter er støttet av Møre og romsdal Fylkeskommune.

 

Images from the exhibition // Bilder fra utstillingen