nle_logo.jpg

Nordic Light Events AS søker festivalsjef

Arbeidsgiver: NLE AS
Stillingstittel: Festivalsjef
Sted: Kristiansund
Frist: 22.11.2018
Varighet: Fast

Festivalsjef for Nordic Light Events AS (NLE) har ansvaret for selskapets kunstneriske utvikling og daglige drift på oppdrag fra selskapets eiere og styre.

Hvem er vi?
NLE er en av Norges ledende fotofestivaler . NLE arrangeres i Kristiansund for 13.gang i perioden 1. – 5.5.19. Festivalen er kjent for å invitere både store internasjonale stjerner og nyetablerte talenter. NLE skal formidle nasjonal og internasjonal fotografisk kunst av høy kvalitet og skal årlig arrangere en nyskapende fotofestival for et bredt publikum. NLE eier egne lokaliteter med mulighet for utleie, kompetanseklynger og kontorfellesskap, sosiale møteplasser, galleri og utsalg.

NLE er organisert som et aksjeselskap med både private og offentlige eiere. Selskapet ledes av et styre som festivalsjef/daglig leder skal rapportere til. NLE finansieres gjennom en kombinasjon av offentlig støtte, sponsoravtaler, billettinntekter og øvrige salgsinntekter.

Ansvarsområde
Som festivalsjef vil du ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for NLEs virksomhet. I kunstneriske spørsmål vil du lede og få støtte fra et kunstnerisk råd oppnevnt av styret. Du vil ha tilgang på produksjons- og regnskapsteknisk støtte.

Forventninger
Du vil bygge videre på en mangeårig kunstnerisk formidlingsvirksomhet som har stor betydning for både byen og regionen. Det forventes at du viderefører og videreutvikler dette arbeidet slik at NLE blir et lokalt, regionalt og nasjonalt kraftsenter for møter mellom folk og foto til glede for et bredt publikum. Det forventes at du gjør dette bl.a. ved å bygge allianser til kunstnere og kunstmiljøer/-institusjoner, næringsliv og andre samfunnsaktører både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det forventes også at du arbeider for å styrke NLEs økonomiske fundament som vil være en forutsetning for videreutvikling av virksomheten.

Vi kan tilby
Du tilbys en interessant og utfordrende jobb der du vil få brukt og videreutviklet dine lederegenskaper, din faglige og administrative kompetanse og dine samarbeidsevner. Du vil få arbeide og skape resultater i samarbeid med fremtredende fotografer og kunstnere, engasjerte samarbeidspartnere og et takknemlig publikum. Stillingen gir deg stor grad av frihet samtidig som kravene til synlige resultater vil være store.

Kvalifikasjoner
Vi forventer at du har
• relevant høyere utdanning
• utdannings- og/eller erfaringsbasert innsikt i kulturfeltet
• erfaring innen praktisk kulturarbeid, kulturadministrasjon og -ledelse, inkl bruk av IKT.
• samarbeidserfaring
• erfaring fra å innhente økonomiske midler og samarbeid med kunstnere
• programmeringserfaring
• erfaring fra publikumsrelatert arbeid, bl.a. gjennom sosiale medier, markedsføring m.m

Vi forutsetter også at du
• er kreativ og visjonær, både når det gjelder ideutvikling og gjennomføring
• har evne til å kombinere langsiktig planlegging med daglig drift
• har gode kommunikasjonsevner
• er løsningsorientert, ryddig og strukturert
• har gode samarbeidsevner og opptrer samlende
• har evne til å takle stressede perioder og situasjoner
• behersker norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig
• har førerkort klasse B og disponerer bil

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet når vi vurderer deg som søker. Noe reisevirksomhet kan forekomme.

Betingelser
Lønn etter avtale.
Pensjonsordning.
Utgifter til reisevirksomhet dekkes tilsvarende statens reiseregulativ.

Søknad
Søknad med CV og relevante vedlegg sendes til: post@nle.no
Nærmere opplysninger om stillingen:
Fungerende styreleder Johild Kosberg Bredin, tlf 911 49 119, johild.bredin@gmail.com
Styremedlem Rebekka Brox Liabø, tlf 932 29 714, rebekka@rulleramp.no

Søknadsfrist: 8.11.2018