Siri Dannevig


Attending with:

Exhibition: "Through a Glass, Darkly"(Exhibited in "The Bakery, Nordic Light-house). 
Gallery talk: Saturday 6th of May at 17.30-18.00

buy festival pass or exhibition pass


After more than 30 years of work in the field of drama and theatre, Siri Dannevig got a new impulse and decided to end that era of her life. When she was diagnosed with Parkinson’s disease in 2009, her first thought was: Now I can start photographing! 

According to Siri, a theatre performance is a piece of art in the moment, alive here and now. When creating a photography, we try to catch the moment, to keep it forever.
For her, working with photography is often a kind of staging, but she always leaves some part of the process to accidental circumstances. She arranges for the unexpected to happen.

(Norsk tekst:) Etter mer enn 30 års arbeid innen drama og teater fikk Siri Dannevig en ny impuls og bestemte seg for å avslutte denne epoken av livet sitt. Når hun i februar 2009 ble diagnostisert med Parkinsons, var hennes første tanke: Nå kan jeg begynne å fotografere! 

Siri ser på en teaterforestilling som et kunstverk i øyeblikket, levende her og nå. Når vi skaper et fotografi prøver vi fange øyeblikket, å beholde det for alltid. For Siri er det å jobbe med fotografering en form for iscenesettelse, men hun overlater alltid en del av prosessen til tilfeldighetene. Hun arrangerer for at det uventede skal skje.

 

 

 

 

 

  Siri Dannevig

  Siri Dannevig

  Works by Siri Dannevig:

  ©  Siri Dannevig

  ©  Siri Dannevig

  ©  Siri Dannevig

  ©  Siri Dannevig