NORDIC LIGHT SPONSORPROGRAM

Nordic Light Events AS ønsker og trenger bred støtte fra næringslivet i regionen. Vi har derfor et variert tilbud av sponsorpakker på ulike nivåer og til ulike kostnader. Slik håper vi at såvel store som små og mellomstore, private og offentlige virksomheter finner en mulighet til å støtte Nordic Light ut fra egne behov og forutsetninger. 

Posisjoner bedriften som en aktør som støtter opp under et viktig kulturarrangement og dermed bidrar til å utvikle lokalsamfunnet og regionen. Målsetningen er at begge parter skal ha gjensidig nytte av et forpliktende samarbeid, som skal bidra til å videreutvikle den årlige, internasjonale fotofestivalen.

Ta kontakt med daglig leder Ingunn Strand for nærmere informasjon eller et uforpliktende møte om mulighetene for å samarbeide med oss! 

Nederst på denne siden ser du våre sponsorer og samarbeidspartnere. Vil dere også bli med på laget?