NORDIC LIGHT UP & COMING

Terms and guidlines

 
 

Below you will find terms and guidelines for Nordic Light Up & Coming. The guidlines and terms are in Norwegian only.

 

 

Hvem kan søke om å få være utstiller i Nordic Light Up & Coming?

 • Alle kunstuttrykk er velkomne
 • Kunstneren bør være fra, jobbe i, eller ha en vesentlig tilknytning til, Møre & Romsdal
 • Kunstneren skal være mellom 20–39 år eller i etableringsfasen

Søknaden må inneholde:

 • Kort informasjon om deg, vi vil vite hva du driver med
 • En kort og konsis forklaring på hva du ønsker å stille ut
 • Referanser til arbeidet ditt, enten i form av en PDF eller lenke til nettside

Søknaden bør ikke overskride to sider, og PDF med arbeider må ikke være på mer enn 10 sider.

Spørsmål sendes per e-post.  

Hva er søknadsfristene?

Vi leser søknader og henvendelser fortløpende.

Utstillinger i Nordic Light Up & Coming samkjøres med utstillinger i Nordic Light Artist Residency. Vi prøver så godt vi kan å legge alle våre utstillinger til samme tidspunkt som andre større arrangement i byen, som Operafestukene og KKKK-festivale. Dette gjør vi for å tilrettelegge for at flest mulig kan se utstillingene.

 

 

Hva forventer vi av deg som utstiller?

Prosjektleder og utstillingsleder vil bistå med rådgivning og planlegging. Forøvrig forventer vi at kunstneren er selvdreven og jobber selvstendig. Vi forventer at kunstneren:

 • Står for produksjon av utstillingen
 • Står for all ev. innramming og montering
 • Installerer utstillingen i galleriet
 • Stiller opp som gallerivakt ved behov (etter avtale)
 • Stiller med materiale til markedsføring
 • Stiller opp på ev. pressetreff/intervju for markedsføring av utstillingen
 • Bistår med markedsføring i form av deling av arrangement og innlegg på sosiale medier, hjelper til med opphenging og utdeling av plakater, flyer ol.

   

Hva kan du forvente av oss som galleri?

 • Kunstneren kan bruke lokalene til Nordic Light under forberedelsene av utstillingen
 • Kunstneren kan om ønskelig bruke printer og låne rammer fra Nordic Light (etter avtale). Kostnader for bruk av printer og papir vil påløpe etter bruk.
 • Vi markedsfører utstillingen etter beste evne gjennom våre kanaler
 • Vi bistår med rådgivning og veiledning der vi kan
 

Prosjektet er støttet av Møre og Romsdal Fylkeskommune