Kjære frivillig, tidligere frivillig, andre venner og gode hjelpere av Nordic Light Events

Vi jobber med å bli bedre i vårt arbeid med frivillige, og som en start oppdaterer vi vår frivillig-database. Vi kontakter nå alle vi har registrert som frivillig i ulike systemer, enten du er aktiv eller passiv frivillig. 

Vi vil vite om du fortsatt ønsker å være registrert som frivillig hos Nordic Light Events. Vi ber om tilbakemelding i dette skjema, uansett om du er med videre eller ikke. Det er kun noen få spørsmål. 

Hvis du vil være med videre, noe vi håper og ønsker, ber vi deg om å oppdatere/supplere informasjonen vi har om deg. Dette betyr IKKE at du forplikter deg til å ta vakter under festivalen, men at du får invitasjon til våre arrangementer for frivillige, at du vil få beskjed fra oss når vaktlistene for festivalen eller andre arrangementer i vår regi blir åpnet og at du mottar annen relevant informasjon rundt frivillig arbeid i Nordic Light Events. Her kan du lese mer om frivillig arbeid i Nordic Light

Hvis du ikke vil være med videre, så vil vi slette deg fra listen og som mottaker av fremtidige utsendelser. 

Vi håper at så mange som mulig av dere vil være med og løfte Nordic Light til nye høyder!

Og du, søndag 17. desember kl. 18 inviterer vi til juleavslutning med gløgg, pepperkaker og hyggelig samvær på Nordic Light-huset. Invitasjon kommer, men hold gjerne av kvelden :) 

Hilsen fra oss i administrasjonen,
Ingunn, Katrine og Erika


Dear volunteer, previous volunteer, other friends and good helpers of Nordic Light Events

We are working to improve our work with volunteers, and as a start we update our volunteer database. Therefor we contact everyone we have registered as a volunteer in different systems, whether you are an active or passive volunteer.

We would like to know if you still want to be registered as a volunteer at Nordic Light Events. This does NOT mean that you are obliged to work during the festival, but that you want to receive information from us about events for our volunteers, that you will be notified when you can sign up for tasks during the festival and other events we arrange and receive other relevant information related to voluntary work. You can read more about volunteering in Nordic Light on our website: www.nle.no/volunteers.

If you want to continue, something we hope and wish, we ask you to update/supplement the information we have about you.
If you do not want to continue, we will delete you from the list and as a recipient of future emails/SMS. 

We ask you to give feedback in this form, either you want to continue or not. There are a few questions only. 

And do you know what? On Sunday 17th of December at 18.00, we invite you to a Christmas-gathering with gløgg, gingerbread and nice company at the Nordic Light house. Invitation will come, but please save the date in your calendar :) 

Best regards from all of us in the administration,
Ingunn, Katrine and Erika