vilde salhus røed

Foto: Sverre L. Hansen

Foto: Sverre L. Hansen

Vilde Salhus Røed jobber med fotografi i sammenheng med tekst og skulpturelle objekter. Hun tar sjelden egne bilder, men benytter gjerne fotografier funnet i arkiver eller annet historisk materiale som utgangspunkt for sine arbeider. I sine siste fotografiske prosjekter har hun arbeidet i mørkerommet og fremkalt bilder uten negativ. Bildene ser abstrakte ut, men er allikevel helt konkrete: de er resultater av den prosessen det har vært å lage dem. Gjennom arbeidene setter hun fokus på hvordan vår kollektive historieforståelse formes, og hun er spesielt interessert i å undersøke den materielle, kontekstuelle og innholdsmessige siden av fotografiet.

I utstillingen For the Sake of Colour, har hun funnet fargefotografier samlet for fargenes del av Leif Preus (1928-2013), og skapt nye arbeider ut fra disse som undersøker og stiller spørsmål ved fotografiet som medium. På Nordic Light skal hun stille ut to serier basert på motiver fra denne samlingen. Utstillingen er tidligere vist på Entrée i Bergen og Preus Museum i Horten. Hun har i tillegg vist sine arbeider i blant annet Fotogalleriet, Bodø Kunstforening og Sørlandets Kunstmuseum.

 

 

Utstilling
For the sake of colour
Galleri Jonas Eriksen

 

Samtale
Torsdag 23. april
18:00
Galleri Jonas Eriksen
Fri inngang


nordic light 2015