Group photo of the festival parade. (Photo: Tommy Rustad)

Group photo of the festival parade.
(Photo: Tommy Rustad)

Iké Udé in conversation with Artistic Director Morten Krogvold and Co-host Mikkel Aaland. (Photo: Ronny Strand)

Iké Udé in conversation with Artistic Director Morten Krogvold and Co-host Mikkel Aaland.
(Photo: Ronny Strand)

Artistic Director Morten Krogvold and photographer Lene Marie Fossen. (Photo: Omar Sejnæs)

Artistic Director Morten Krogvold and photographer Lene Marie Fossen.
(Photo: Omar Sejnæs)

 

Thank you all for a fantastic Nordic Light 2017!

Now the festival has come to an end and we're left with new knowledge, new inspiration and new friends. The planning of the festival in 2018 has already started, and we welcome both old and new friends of the festival to Kristiansund the 25th of April 2018 for yet another great Nordic Light!

Nordic Light International festival of photography 2018

25th–29th of April in Kristiansund, Norway

More information will come soon

 

Festivalutstillingene: åpen til 14. mai/ut august

Todd Hido foran sin utstilling (Foto: Roy Kangas)

Todd Hido foran sin utstilling (Foto: Roy Kangas)

Festivalutstillingene er fremdeles åpne for publikum. Alle med utstillingspass har adgang. Hvis du ikke har utstillingspass, kan dette kjøpes hos Nordic Light i Konsul Knudtzonsgate 4B.

Utstillingene står slik de er frem til 14. mai (Kunstforeningen vil bli tatt ned 12. mai).

Etter 14. mai vil utstillingene fra Kunstforeningen og Knut Siemsgate flyttes til Nordic Light-huset og eventuelt andre lokaler, hvor de vil være åpne for publikum frem til august. Mer informasjon om lokaler og åpningstider kommer. 

info og åpningstider →